​Ekonomika je ve výborné kondici, táhne ji zpracovatelský průmysl

​Ekonomika je ve výborné kondici, táhne ji zpracovatelský průmysl

Česká ekonomika podle zpřesněných odhadů Českého statistického úřadu ze začátku září značně vzrostla a nachází se ve výborné kondici. Její meziroční růstové tempo dosáhlo ve druhém čtvrtletí letošního roku 4,7 procenta, což je ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku zrychlení o 1,9 procentního bodu.

Růst domácí ekonomiky je podle statistik pozoruhodný rovněž v celoevropském měřítku, když podle předběžného odhadu vzrostl ve druhém čtvrtletí HDP v Evropské unii meziročně o 2,3 procenta a v eurozóně o 2,2 procenta. Česká republika se přitom zařadila na 4. místo zatím nekompletního žebříčku nejrychleji rostoucích zemí.

Tyto pozitivní zprávy statistik zastihly české strojírenské a průmyslové firmy v přípravách na 59. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV), který se letos uskuteční od 9. do 13. října tradičně na brněnském výstavišti. Hlavním tématem letošního MSV je průmyslová automatizace, prezentace měřící, řídící, automatizační a regulační techniky zahrnující všechny obory veletrhu. Elektronika, automatizace a měřící technika je po obráběcí technice a materiálech a komponentech ve strojírenství třetím nejobsazenějším specializovaným celkem MSV.

Souběžně se na brněnské výstavišti letos po roční odmlce vrací i Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky Transport a Logistika. A právě zpracovatelský průmysl, tažený hlavně výrobou dopravních prostředků a na ni navazujícími odvětvími, přispěl k meziročnímu růstu české ekonomiky nejvýraznější. Růst hlásí i produkce elektrických přístrojů a zařízení a vedle toho došlo také k plnému obnovení výroby v chemickém průmyslu a oživení bylo patrné také ve stavebnictví.

Na hospodářském růstu se podílel pochopitelně i zahraniční obchod, a to navzdory skutečnosti, že strana dovoz je stále více zatěžována silnou domácí poptávkou. Vývoz zboží a služeb ve stálých cenách vzrostl meziročně o 7,3 procenta (zejména dopravních prostředků a strojů a elektrických zařízení) a dovoz o 6,2 procenta (hlavně subdodávky pro automobily a elektrická zařízení).

„Díky zahraničnímu obchodu a českým domácnostem ekonomika značně akcelerovala růst, nicméně musím ještě zmínit nezastupitelnou roli investic, které po roce půstu definitivně nastoupily dráhu dynamického oživení. Potěšitelné je, že se jedná o investice, které byly směrovány nejen do dopravních prostředků a obydlí, ale výrazně především do strojů a zařízení, kde jsou motivovány snahou o zvýšení produktivity práce, protože nedostatek pracovních sil v některých profesích se stává bariérou dalšího růstu,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Německo nejsilnějším zahraničním vystavovatelem

Z hlediska zahraničního obchodu je pro české firmy nejvýznamnějším partnerem Německo. A právě strojírenství a automobilový průmysl tvoří pilíř vzájemného obchodu obou zemí, připadá na něj celá třetina celkového objemu bilaterálního obchodu. Proto je také Německo na brněnském MSV tradičně nejsilnějším zahraničním vystavovatelem. Na veletrhu bude letos zastoupeno na 600 německých značek. Kromě zavedených německých strojírenských firem působících v Česku se bude v Brně samostatně prezentovat přes 70 vystavovatelů z Německa a obdobný počet se představí společně s českými firmami. Hojně zastoupené bude také Bavorsko a na společném stánku Mitteldeutschland budou vystavovat tři spolkové země středního Německa: Sasko, Durynsko a Sasko-Anhaltsko. Celkem se letos v Brně představí na 1630 vystavujících firem z 29 zemí, z toho téměř polovina ze zahraničí. Přes sto vystavovatelů pak dorazí z Indie, která se stala partnerskou zemí letošního ročníku. Veletrhu se zúčastní také oficiální indická delegace, která povede jednání na vládní úrovni a podpoří účast indických firem. Konat se bude česko-indická hospodářská konference na podporu vzájemného obchodu a další tematicky zaměřené firemní workshopy. Oficiální expozice chystají do Brna také Čína, Slovensko, Francie, Itálie, Rakousko, Korea, Thajsko a Polsko.

Automatizace, digitalizace a robotizace

Mezi strojírenskými, ale i dopravními a logistickými firmami se stále intenzivněji hovoří o trendech automatizace, digitalizace a robotizace. Někde se prosazují rychleji, jinde pomaleji. Docela dobrý přehled o tom může získat návštěvník strojírenského veletrhu v rámci MSV Tour 2017, novinky veletrhu, která zahrnuje komentované prohlídky vybraných expozic napříč výstavištěm. Trasy jsou rozděleny do tří okruh:

Průmysl 4.0 – technologie pro cestu k digitální továrně, Robotizace – trendy v kooperaci, bezpečnosti i mobilitě a Automatizace – ukázka tradičních úloh s netradičním řešením. Účastníci komentovaných prohlídek budou moci zhlédnout nejen předem vytipované zajímavé ukázky, ale vždy jim bude k dispozici firemní expert, který konkrétní řešení představí.

Zaměřeno na školy

Nedostatek pracovních sil a snaha o užší spolupráci s vysokými školami bude také jedním z řady témat akcentovaných na nadcházejícím MSV. Naplánovaná je například konference nazvaná Budoucnost strojního inženýrství v Česku – absolventi a výzkumné kapacity, potenciál absolventů strojních oborů v praxi, nebo diskusní Fórum průmyslu a vysokých škol pořádané Svazem průmyslu a dopravy ČR. Již posedmé se pak v rámci MSV uskuteční také jednodenní Veletrh pracovních příležitostí Job Fair MSV 2017. Jde o největší akci zaměřenou na nabídku pracovních příležitostí ve strojírenství, energetice a dalších příbuzných technických oborech v České republice. Studenti i absolventi technických škol se zde setkají se zástupci personálních oddělení předních firem a chystá se pro ně také speciální doprovodný program zaměřený na hledání práce a budování kariéry.

Důležitý parametr: trh práce

Ostatně trh práce je podle ekonomů nejdůležitějším parametrem růstu HDP české ekonomiky z pohledu jeho struktury v roce 2017. „Již delší dobu vykazuje Česká republika nejnižší míru nezaměstnanosti v EU – velmi brzy se počet uchazečů o práci dostane pod 300 tisíc; současně pak na naše poměry nebývale roste mzda. Nejvyšší míra ekonomické aktivity v podmínkách rostoucího příjmu se nemůže neprojevit v pozitivním vývoji objemově největší složky poptávky po HDP – domácí spotřeba. Ta představuje nejsilnějšího a nyní současně i nejdynamičtějšího tahouna, který přispívá zásadně i celkovým ekonomickým výsledkům,“ uvedl ve své Makroekonomické mozaice na konci srpna Petr Zahradník, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV). Právě dva zásadní parametry trhu práce se totiž podle něj mohou stát velmi podstatnými faktory budoucího vývoje české ekonomiky. Tím prvním je stále silně rostoucí počet neobsazených volných pracovních míst, tím druhým pak cena trhu práce, tedy mzda. Možná, že právě problémy na trhu práce a nedostatek pracovních sil, které trápí nejen technické obory, ale také dopravu a logistiku, budou dalším z témat, jež zarezonují nejen v rámci doprovodného programu letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu, ale i během neformálních diskusí na stáncích některých vystavovatelů.

Martina Vampulová

spinner