Německo

Berlínský InnoTrans je rok před konáním téměř vyprodán

Hlavní město Německa bude v příštím roce opět hostit největší mezinárodní veletrh dopravní a kolejové techniky: InnoTrans 2008 se v Berlíně uskuteční od 23. do 26. září. Rok před zahájením veletrhu si vystavovatelé rezervovali již 90 procent výstavní plochy. Vypadá to, že dostupná plocha v jižní části berlínského veletržního areálu bude sotva stačit.

Registrace vystavovatelů na InnoTrans 2008 je mimořádně rychlá dokonce i pro zkušené organizátory veletrhu z pořádající Messe Berlin GmbH. Ve většině sekcí veletrhu evidují již nyní stejný počet expozic jako při posledním ročníku veletrhu v roce 2006. Enormní je podle nich i poptávka vystavovatelů – zejména podniků železničního průmyslu – po unikátní venkovní ploše s vlastním kolejištěm o délce dvou tisíc metrů a s přímým napojením do hal.

Vystavovatelé v tradičních výstavních segmentech jako železniční technologie, železniční infrastruktura a veřejná doprava se letos přihlašují dříve než při předchozích ročnících veletrhu. Současně se prudce rozvíjí poptávka po nových výstavních segmentech, jako jsou interiéry a stavby tunelů. Firmy z oblasti stavby tunelů se v příštím roce představí v hale 5.2 v přímém sousedství železniční infrastruktury a železniční technologie. Toto spojení, které si vyžádali sami vystavovatelé, přitahuje další zájemce. Současně letos pokračuje trend zvětšování ploch jednotlivých stánků.

InnoTrans je stále přitažlivější také pro zahraniční účastníky ze zemí mimo Evropu. Letos již ohlásily zájem firmy ze zemí Blízkého východu, například z Dubaje, ale také z Indie a Vietnamu. Hodlají se nejen prezentovat na odborném veletrhu, ale také do Berlína vyslat delegace odborníků na nejvyšší úrovni.

Součástí veletrhu bude další evropsko-asijský železniční summit

Nejdůležitějšími pořady odborného doprovodného rámcového programu InnoTransu budou i v příštím roce Dialog Forum, evropsko-asijský železniční summit (EARS) a mezinárodní fórum na téma tunelů. Na EARS se opět setkají ministři dopravy a generální ředitelé dopravních podniků z evropských a asijských zemí, aby rokovali o řešení aktuálních úkolů, které před odvětvím stojí.

Vystavovatelům a návštěvníkům veletrhu InnoTrans z řad odborné veřejnosti nabízí veletržní areál v Berlíně tradičně rozsáhlé servisní služby. Vedle online registrace k nim patří například kontaktní místo (Career Point) pro mladé zájemce o zaměstnání a virtuální tržiště (Virtual Market Place), které se již při posledním ročníku etablovalo jako informační a komunikační platforma pro celé odvětví železniční dopravy. Marketingový portál veletrhu poskytuje odborníkům, novinářům a všem zájemcům aktuální informace o produktech a službách vystavovatelů z celého světa i v době mezi konáním veletrhů. Zájemci si na něm mohou rychle a jednoduše vyhledat informace o nových tématech a trendech. Kolem dvaceti pěti tisíc návštěvníků měsíčně svědčí o úspěchu této internetové prezentace.

u u u u u u u u

InnoTrans Berlín je přední světový odborný veletrh dopravní a kolejové techniky. Jeho hlavními tématy je železniční technologie, interiéry, železniční infrastruktura, veřejná doprava a výstavba tunelů. Posledního ročníku v roce 2006 se zúčastnilo více než 1600 vystavovatelů ze 41 zemí, kteří své produkty a služby představili na celkové výstavní ploše přes 100 tisíc metrů čtverečních. Veletrh s návštěvností okolo 64 tisíc odborníků ze 109 zemí tak potvrdil svou pozici přední mezinárodní výstavní akce v oboru železniční dopravy.

Sedmý ročník veletrhu InnoTrans se uskuteční ve dnech 23. až 26. září ve veletržním areálu v Berlíně.

(red)

Informace pro vystavovatele a odborné návštěvníky, on-line registrace na:

www.innotrans.de

spinner