​Založená síť Paneco, první panevropská platforma pro spolupráci v logistice

​Založená síť Paneco, první panevropská platforma pro spolupráci v logistice

23.6. – Letos v dubnu došlo k oficiálnímu spuštění panevropské přepravní sítě Paneco, založené společností ViT Logistics, s. r. o., za účasti logistických sítí Kommodus (Polsko), Cargo24 (Švýcarsko), ABC Business Network (Itálie) a ELVIS (Německo). Ve spolupráci s dalšími patnácti místními partnery již tato síť, jež v sobě propojuje další sítě, funguje ve všech hlavních hospodářských zónách v Evropě. Od samého počátku se zaměřuje na sektory sběrných služeb kusových zásilek a dokládek do plné kapacity kamionu. Společnost je akciovou společností se sídlem ve švýcarském Zugu. Zahájení její činnosti se plánuje na červenec.

„Evropa je jednou z největších ekonomik světa. Nicméně vnitropodniková struktura uzpůsobená malým zakázkám a k tomu přistupující jazyková bariéra ztěžují některým malým a středním logistickým společnostem zavádění obchodních modelů s celonárodní působností“, řekl Vít Mázdra, jednatel společnosti ViT Logistics.

V důsledku toho byl přístup k lukrativnímu trhu velkoobrátkových zakázek sběrné služby a dokládek téměř výlučně vyhrazen největším hráčům odvětví. Díky síti Paneco mohou nyní na atraktivních zakázkách spolupracovat i malí a střední dopravci a zasilatelé a nabízet sběrnou službu a dokládky za konkurenceschopných podmínek, a to v celoevropském měřítku.

„Aby byla firma schopna zastavit se v několika destinacích za den v různých zemích, na to obvykle neměla dostatečný objem přepravovaného nákladu,“ řekl Vít Mázdra. Síť Paneco řeší tento problém propojením všech hospodářských oblastí Evropy díky službě každodenního harmonogramu zakázek a bezpočtu logistických uzlů a bran.

Základem je speciálně vytvořená webová IT platforma, která přistupuje k místním systémům jako k nadřazené jednotce a zajišťuje tok dat mezi propojenými společnostmi a asociacemi. „Využíváme struktury a tarify, které v každé zemi již existují. Při takovém přístupu již mezinárodní zásilky nevyžadují speciální řešení“, vysvětluje Vít Mázdra. Používáním moderních překladačů mohou společnosti rovněž komunikovat ve svém národním jazyce. „Díky tomu je systém uživatelsky velmi přátelský. Od teď může každý zapojený zasilatel nabídnout svým zákazníkům dobrou cenu, přijatelný termín dodání a službu sledování zásilky, a to pro pouhou jednu paletu například do Tirany v Albánii,“ doplnil Vít Mázdra.

Oficiálnímu založení společnosti předcházely téměř dva roky intenzivních příprav. Počáteční informace o tomto konceptu byly podávány již na mnichovském veletrhu dopravy a logistiky v roce 2019. Kromě IT platformy pro propojování přepravců byly vedle kontrol objemu a kvality vyvinuty tarifní modely a koncepty plánování přepravy.

Díky čtyřem zúčastněným aliancím a aktuálně patnácti lokálním partnerům již tato síť sítí pokrývá všechny významné hospodářské oblasti Evropy, od Finska na severu po Řecko na jihu. Nicméně „rodiče“ tohoto konceptu se nespokojí s tím, že by věci zůstaly stát na místě. Cílem je rozšířit služby Paneco na celý kontinent.

(lan)

www.vit-log.cz

www.paneco.eu

Foto: Paneco

spinner