Z mezinárodních dopravních a logistických svazů - listopad 2018

Z mezinárodních dopravních a logistických svazů - listopad 2018

LOGISTIKA

Evropská logistická asociace – ELA

K NEDOSTATKU KOMPETENTNÍCH MANAŽERŮ

ELA seznámila členy s nedávnou zprávou Světové banky o globálním nedostatku kompetentních profesionálů v řízení dodavatelských řetězců. Tento nedostatek je akutní nejen v hospodářsky rozvinutých zemích, ale též v zemích rozvojových, a sice na všech stupních personálu. Zpráva se zabývá odpovědností za tento nedostatek a zmiňuje vlády, výchovné organizace a profesní svazy. Spolupráce všech může překonat mezery mezi poptávkou a jejím uspokojováním. Značnou pozornost věnuje zpráva Světové banky právě asociaci ELA sdružující národní logistické svazy. Díky této síti dosahuje ELA na asi 50 000 logistických profesionálů. V roce 1990 ELA vyvinula standardy kompetence pro profesionály v managementu dodavatelských řetězců. Tyto standardy převzala také Světová banka a využívá je v logistických výkonnostních indexech (LPI); uživateli jsou i European Investment Bank a OSN.

Vedle standardů kompetence jsou další cesty, jak podporovat profesi, aby občany zaujaly pracovní příležitosti ve funkcích dodavatelských řetězců. Podniky, školy, organizace a další jsou zvány, aby otevřely dveře na Mezinárodní den dodavatelských řetězců, který každoročně připadá na třetí čtvrtek v dubnu – příští rok to bude 18. dubna. Zprávu pro Světovou banku připravila Kühne Logistics University.

SPEDICE

Mezinárodní federace spedičních svazů – FIATA

FIATA O VÝZKUMU DHL OHLEDNĚ INVESTIC FIREM DO POZEMNÍ DOPRAVY

FIATA upozornila členské svazy spedice na zprávu společnosti DHL Supply Chain, která mimo jiné uvádí, že tyto investice přímo podporují firemní růst. Zpráva s názvem „Vývoj dopravní logistiky: silnice vpředu“ používá údaje z výzkumu společnosti Liebermann Research Worldwide; DHL jí svěřila úkol identifikovat faktory, jež mají dopady na logistiku pozemní dopravy. Výzkum odhalil, že podniky podle sektorů a regionů stále více shledávají, že pozemní doprava je více než taktická komodita, a 71 % z nich ji považuje za strategickou součást jejich komerční činnosti. Podniky souhlasí, že existuje přímá korelace mezi pozemní dopravou a obchodní výkonností; tři čtvrtiny jich věří, že investice a zdroje v pozemní dopravě přímo pomohou jejich podnikovým prodejům. Podle expertů je doprava nepochybně kritickým aspektem globálního obchodního prostředí a podniky nyní uznávají její strategickou úlohu. V rámci studie šlo o zjištění, co podniky očekávají od poskytovatelů dopravních služeb dnes a zítra. Ukazuje se, že zákazníci stále více hledají kompletní řešení s globálním dosahem. Zejména růstu elektronického obchodu a jeho vlivu na služby přisoudilo 65 % podniků výrazný vliv na jejich dodavatelské řetězce v příštím jednom až dvou letech. Byly rovněž zmíněny širší sociální faktory, jež představují navazující výzvy; 61 % podniků uvedlo zvýšenou urbanizaci jako faktor, který významně ovlivní jejich budoucí obchod. Více než dvě třetiny podniků věří, že analýzy „big data“ a umělá inteligence jsou služby, jež se budou nabízet zákazníkům odesílatelů.

SILNIČNÍ DOPRAVA

Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU

VÍTĚZNÉ INOVUJÍCÍ PODNIKY NA KONGRESU IRU V OMÁNU

Šest finalistů mělo příležitost bojovat o vítězství během světového kongresu IRU v minulých dnech v ománském Muscatu; porota ocenila částkou 100 000 USD, jakožto přímou investiční cenou, podniky CargoX a Zeleros Hyperloop. Soutěž start-upů byla zaměřena na mobilitu, dopravní a logistické start-upy, posilování inovací a podnikání. Šest finalistů bylo vybráno za nejslibnější inovace v oboru silniční nákladní dopravy. Ředitel IRU Boris Blanche řekl: „Jak CargoX, tak i Zeleros se vyznačovaly kombinací proveditelnosti a invence. Jde tu o dvě koncepce, které nabízejí hmatatelné obchodní návrhy. Přejeme jim mnoho úspěchů v budoucnosti.“

Cargo X je vůbec první platforma na bázi blockchainu pro nákladní listy. Jeho technologie obchází potřebu fyzických transakcí a užívá zmíněnou platformu ke stoprocentně bezpečnému transferu dokladů. Snížení nákladů dosahuje až 85 %. CargoX založil v roce 2017 Stefan Kukman, sídlem je Lublaň ve Slovinsku. Ambicí Zeleros, sídlícího ve španělské Valencii, je využít techniky hyperloop ke spojování světa za vysokých rychlostí; umožnit cestování na dlouhou vzdálenost při rychlosti 1000 km/h. S prvním zaměřením na cargo a potom na dopravu osob je unikátní, že veškerá technologie je umístěna ve vozidle a nikoliv v infrastruktuře (přeprava v „rouře“). Jeho plně autonomní vozidla omezují infrastrukturní složitost a snižují náklady na konstrukci a údržbu.

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Společenství evropských železničních a infrastrukturních společností – CER

„JSOU ŽELEZNICE ŘEŠENÍM EVROPSKÉHO KLIMATU?“

Společenství evropských železničních a infrastrukturních společností CER společně s Rakouskými státními drahami ÖBB pořádaly koncem října diskusi u kulatého stolu na téma uvedené v nadpise. Akce dala účastníkům ojedinělou příležitost seznámit se s dopadem drážních aktivit na klima a energetické cíle. Jelikož se Evropská unie v současnosti zabývá strategií dlouhodobého snižování množství skleníkových plynů v EU, byla tato akce zaměřena na dekarbonizaci v dopravním sektoru v souladu se závazky EU v Pařížské dohodě.

Po hlavních rysech problematiky nastíněných na akci rakouským předsednictvím v Radě EU, se setkání zaměřilo na politické oblasti, jež mohou v nadcházejících letech podpořit modální převod a zvyšovat konkurenční schopnost drážního sektoru při působení synergie s ostatními druhy dopravy. Hlavními řečníky byli:

Andreas Reichardt, generální sekretář Rakouského ministerstva dopravy,

Boguslaw Liberadski, viceprezident Evropského parlamentu,

Elizabeth Wernerová, ředitelka pozemní dopravy v dopravním ředitelství EK,

Andreas Matthä, generální ředitel ÖBB.

Místopředseda CER a generální ředitel ÖBB Andreas Matthä řekl: „Od léta 2018 ÖBB používá 100% zelený trakční proud. Znamená to, že elektrický mix, který používáme, pochází ze 100 % z obnovitelných zdrojů energie. Je to dobrý příklad, že železnice jsou důležitou součástí řešení v boji proti změnám klimatu. Ale aby šlo o vítězství, je tu ještě řada výzev: potřebujeme posílit v Evropě drážní infrastrukturu a více podpořit dopravní prostředky s nízkou emisí CO2. Evropa musí podporovat přechod doprav ze silnice na železnici a drážní sektor potřebuje férovou cenovou strukturu.“

Výkonný ředitel CER Libor Lochman řekl: „Nízkouhlíková doprava a energetický systém jsou zásadní pro dosažení klimatických cílů EU. Evropské železnice jsou nejlepším řešením nulových emisí k dekarbonizaci dopravy a jsou v širokém spektru k dispozici již nyní. CER naléhá na politiky EU, aby předstoupili s efektivním akčním plánem, jenž může přijít se snížením emisí, potřebným v dopravním sektoru – svázaný s cílem snížení emisí skleníkových plynů, jakož i s realizací cílů, pokud jde o modální převod.“

LETECKÁ DOPRAVA

Mezinárodní asociace letecké dopravy – IATA

ELEKTRONICKÝ NÁKLADNÍ LIST PLATÍ POVINNĚ OD 1. LEDNA 2019

Ženevská složka IATA – Mezinárodní asociace letecké dopravy – oznámila, že od 1. ledna příštího roku se stává elektronický nákladní list (Electronic Air Waybill (e-AWB = e-NL) potvrzením přepravní smlouvy pro všechny zásilky leteckého carga. Asociace uvádí, že tento klíčový sektorový milník přivádí letecké cargo do nové éry, kde bude digitální proces normou a papírový proces výjimkou.

eNL přináší mnohé výhody jako:

eliminaci procesu založeného na papíře,

zvýšenou efektivnost a spolehlivost celkového procesu odbavení carga,

kratší dodací časy,

omezení odbavovacích omylů,

pozitivní dopad na prostředí omezením užívání papíru.

IATA přišla s e-NL v roce 2010 s cílem zahájit digitalizaci dodavatelského řetězce leteckého carga. Od té doby je iniciativa s e-NL klíčovou pomůckou ke snazší digitalizaci a transformaci leteckého sektoru, když disponibilita a kvalita dat je zásadní pro uplatnění inovativních řešení a vylepšení zákaznických zkušeností.

Rostoucí počet subjektů užívajících e-NL ukazuje, že sektor je připraven k plné digitalizaci úseku leteckého carga.

IATA vybízí všechny subjekty ze sektoru leteckého carga, aby co nejdříve přešly na e-NL, pokud ovšem papírový nákladní list není ještě vyžadován s ohledem na uplatňování mezinárodních dohod, národního práva nebo dvoustranných ujednání mezi stranami.

NÁMOŘNÍ DOPRAVA

Mezinárodní námořní organizace – IMO

KULATÉ VÝROČÍ SVĚTOVÉ NÁMOŘNÍ UNIVERZITY (WMU)

IMO jakožto instituce Spojených národů usiluje o naplnění cílů udržitelného rozvoje; jedním z nich je zajištění kvalitní odborné výchovy. Významnou součástí tohoto úsilí v daném směru jsou dvě námořní výchovné organizace – Světová námořní univerzita (WMU – World Maritime University) a Mezinárodní institut námořního práva IMO (International Maritime Law Institute – IMLI). Obě se zaměřují na poskytování vysoké úrovně vzdělání v námořně zaměřených předmětech pro studenty z rozvojových zemí.

V neděli 4. listopadu se konala promoce letos končící třídy WMU. Byla jednou z dosud největších, šlo o 267 absolventů ze 71 zemí – z toho jednu třetinu tvořily ženy. Celkem 124 absolventů promovalo na vedení WMU v Malmö a 58 v její čínské části; 83 absolventů absolvovalo dálkové studium.

Letos oslavuje WMU své 35. výročí. Od založení se její program stále rozvíjel – od prvotních programů námořní bezpečnosti a ochrany námořního prostředí k námořnímu energetickému managementu a udržitelnosti moře až k záležitostem řízení. S letošní třídou dosáhl celkový počet absolventů WMU čísla 4921 ze 168 zemí. Mnozí z nich již zaujímají důležitá místa ve svých zemích a v širším námořním světě. Současný generální tajemník IMO a rektor WMU Kitack Lim je sám absolventem WMU.

VNITROZEMSKÁ PLAVBA

Evropská federace vnitrozemských přístavů – EFIP

ČLENOVÉ EFIP JEDNALI V BELGICKÉM LIGE

Letošní zasedání výkonného výboru se uskutečnilo v polovině října a proběhlo pod patronací přístavní správy Lige v belgickém vnitrozemském přístavu č. 1 a evropském č. 3. Tématem otevřeného zasedání byl Návrh CEF II EU. A jaké byly klíčové otázky kladené během zasedání? Například „Jak se může/má úloha vnitrozemských přístavů vyvinout podle přístupu Evropské komise?“, „Jsou vnitrozemské přístavy správnou odpovědí na měnící se životní prostředí, nebo by měly hrát aktivnější roli při utváření dodavatelských řetězců?“ a „Poskytne návrh CEF II konkrétní a cílené příležitosti vnitrozemským přístavům směrem k omezování vnitrozemských kongescí?“. Evropský koordinátor pro koridor Rýn – Alpy Pawel Wojciechovski řekl: „CEF II poskytuje vnitrozemským přístavům příležitosti dále vyvíjet zelená, chytrá multimodální střediska, snižující kongesce a posilující evropský dopravní sektor. A pro to potřebujeme vedoucí projekty.“ Prezident EFIP Roland Hörner dodal: „Jako vnitrozemské přístavy se nacházíme uprostřed evropské dopravní sítě a CEF nám poskytuje prostředky k udržení této pozice cestou chytrých a na budoucnost zaměřených projektů.“

Jiří Kladiva

spinner