Studie DHL: Pandemie přináší automobilovému průmyslu nové výzvy

Studie DHL: Pandemie přináší automobilovému průmyslu nové výzvy

16.4. - Společnost DHL Supply Chain, specialista na smluvní logistiku v rámci koncernu Deutsche Post DHL Group, zpracovala nejnovější poznatky renomovaných výzkumných institutů, které ukazují na významné změny trendů v automobilovém průmyslu. Podle nové zprávy s názvem „Automotive – A Shifting Landscape“ (Měnící se podmínky v automobilovém průmyslu) čelí tento sektor zásadním změnám, jež jsou důsledkem příchodu nových technologií, posunů v očekáváních zákazníků a stále silnějšího zaměření na ochranu životního prostředí, sociální aspekty a řádnou správu podniku.

DHL Supply Chain nabízí řešení, která pomohou výrobcům automobilů přizpůsobovat se výzvám, před nimiž automobilový průmysl stojí, a současně je podpoří při uskutečňování svých firemních cílů v oblastech ochrany životního prostředí, sociální podpory a řádné správy podniku.

„Loňský rok s uzavřenými hranicemi a obchody velmi jasně ukázal důležitost flexibilních a spolehlivých dodavatelských řetězců. Po pandemii přejde průmysl do nového normálního stavu, v němž se změní modely maloobchodního prodeje a zvýší míra automatizace. To však nejsou jediné výzvy, s nimiž se budou výrobci automobilů v budoucnosti potýkat. Musíme si uvědomit význam, který má logistika z hlediska trvalé udržitelnosti. Existuje již mnoho možností, jak podporovat automobilový průmysl na jeho cestě k širšímu povědomí o ochraně životního prostředí,“ řekl Dietmar Steins, výkonný viceprezident společnosti DHL Supply Chain, odpovědný za oblast Global Solutions Design. „Naše zákazníky podporujeme při implementaci dlouhodobých trendů, jakými jsou trvalá udržitelnost a digitalizace, do jejich dodavatelských řetězců,“ dodal.

Studie ukázala, že existuje několik aspektů, které ovlivňují automobilový průmysl a navíc vytvářejí vzájemné závislosti. Výrobci automobilů a jejich dodavatelé prostřednictvím elektrifikace ve stále větší míře přecházejí na mobilitu s nulovými emisemi, zatímco pandemie onemocnění covid-19 způsobí v budoucnosti výkyvy a změní platnost dosavadních prognóz. Vzhledem k tomu, že se výrobci automobilů potýkají s fixními náklady, které generují nízké, nebo dokonce žádné příjmy, musely být investice do budoucích trendů, například do autonomního řízení, omezeny nebo nově zaměřeny. On-line prodej vozidel neměl podle původních předpokladů nikdy nahradit nákup u prodejce, ale za nových podmínek může nabrat druhý dech. Projekty a investiční výdaje, které nepřispívají k okamžitému hospodářskému výsledku, byly odloženy. V širším měřítku vystavuje pandemie tlaku některé zažité představy automobilového průmyslu o globalizaci a dodavatelských řetězcích.

Podle výzkumníků budou mít pro automobilový průmysl stále větší význam nezávislé regionální strategie. V situaci, kdy v mnoha zemích platí uzávěry a dochází k přerušení výroby, hraje lokalizace nebo alespoň zvyšování flexibility dodavatelských řetězců klíčovou roli pro zajištění odolnosti celého odvětví. Studie také ukazují, že digitalizace v automobilovém průmyslu zdaleka nekončí. Automobilový průmysl vzhledem k rozmachu automatizace a konektivity intenzivně investuje do umělé inteligence a strojového učení. Výrobci automobilů v éře nadvlády dat mění své modely maloobchodního prodeje a dávají přednost větší orientaci na služby a zákazníky. Dodavatelský řetězec se musí také zohlednit, pokud chce automobilový průmysl dosáhnout trvalé udržitelnosti z holistického hlediska a splnit příslušné požadavky. Na cestě k zelenější mobilitě jsou trvale udržitelná řešení nezbytností.

„Díky našim dlouhodobým zkušenostem se zajišťováním komplexních dodavatelských řetězců dokážeme rozpoznávat změny v průmyslu již v jejich rané fázi a můžeme se jim přizpůsobovat. Prostřednictvím našich trvale udržitelných řešení pro skladování, přepravu a obalovou techniku nabízíme výrobcům potřebnou podporu, aby mohli dosahovat svých cílů v oblastech ochrany životního prostředí, sociální podpory a řádné správy podniku. Přechod k obchodování na internetu a přímému prodeji spotřebitelům lze realizovat rovněž s využitím naší digitální platformy pro nákladní přepravu a dalších digitálních řešení, která v oblasti maloobchodu nabízíme. Jsme velmi hrdí, že můžeme automobilovému průmyslu poskytovat podporu, kterou potřebuje,“ řekl Hendrik Venter, generální ředitel společnosti DHL Supply Chain EMEA.

Poskytovatelé logistických služeb vystupují jako prodloužená ruka směrem k zákazníkovi. Proto je pro budování individualizovaných dodavatelských řetězců zásadní spolehlivý partner s rozsáhlou sítí. DHL Supply Chain v tomto ohledu nabízí řešení na míru, od návrhu dodavatelského řetězce přes digitální maloobchod a poprodejní služby až po řešení pro elektricky poháněná vozidla nebo trvale udržitelnou logistiku. Příkladem jsou flexibilní a decentralizované dodavatelské řetězce, které umožňují rychlejší dodávky zákazníkům prostřednictvím internetového obchodu. DHL Supply Chain také přizpůsobuje logistické procesy měnícím se požadavkům, které souvisejí například s elektromobilitou. Specialista na logistiku navíc poskytuje přepravu se sníženými emisemi nebo služby s přidanou hodnotou, jakou je například upcyklace náhradních dílů v cirkulární ekonomice. Tato řešení slouží ke snižování emisí oxidu uhličitého. DHL Supply Chain tímto způsobem podporuje výrobce automobilů, aby se mohli přizpůsobovat budoucím výzvám a dosahovat svých firemních cílů v oblastech ochrany životního prostředí, sociální podpory a řádné správy podniku.

(lan)

Foto: DHL Supply Chain

spinner