Společnosti VGP a AREIM dokončily první transakci v rámci 50:50 společného podniku „SAGA”

Společnosti VGP a AREIM dokončily první transakci v rámci 50:50 společného podniku „SAGA”

26.4. - Společnosti VGP a AREIM Pan-European Logistics Fund (D) včera oznámily podepsání počáteční transakce mezi společností VGP a jejím 50:50 společným podnikem SAGA („Sixth Joint Venture’“). Transakce zahrnuje 17 logistických budov v deseti parcích VGP.

sedmnáct budov se nachází v Německu (6 parků, 8 budov), České republice (3 parky, 5 budov) a na Slovensku (1 park, 4 budovy). V České republice se jedná o VGP Park Prostějov, VGP Park Kladno a VGP Park Vyškov.

Transakce se společným podnikem SAGA bude první ze série transakcí, které dohromady dosáhnou předem dohodnutého investičního cíle ve výši 1,5 miliardy EUR. Hodnota transakce byla dohodnuta na 437 milionů EUR hrubé hodnoty aktiv. VGP má pomocí této transakce získat hrubý hotovostní výnos ve výši přibližně 280 milionů EUR.

Po dokončení první transakce společného podniku SAGA bude jeho portfolio nemovitostí tvořit přibližně 450 000 m² hrubé pronajímatelné plochy a je ze 100 % pronajato.

(pav)

Vizualizaace: VGP - VGP Park Prostějov

spinner