Odborníci vyvíjejí pokročilý systém pro rychlejší kontrolu přepravních kontejnerů

Odborníci vyvíjejí pokročilý systém pro rychlejší kontrolu přepravních kontejnerů

Tři soukromé společnosti, tři přední výzkumné instituce a tři zástupci koncových uživatelů systému spojili své síly, aby v rámci projektu COSMIC EU vyvinuli pokročilý kontrolní systém, který by dokázal detekovat teroristické hrozby v přepravních kontejnerech a přístavech.

Projekt získal finanční podporu ve výši 3,5 milionu EUR v rámci prestižního evropského programu pro financování výzkumu Horizon 2020. Jednou z firem, která se do projektu zapojila, je společnost Atos, která patří mezi světovou špičku v oboru digitální transformace.

Bezpečnost přepravních kontejnerů a vozidel dělá vrásky nejen Evropské unii, jedná se o celosvětový problém. Mohou v nich být totiž ukryty a pašovány nebezpečné materiály používané teroristy. Právě tyto komponenty označované CBRNE (což je zkratka pro chemické, biologické, radiologické, jaderné a výbušné složky) dokáže odhalit systém, na kterém nyní Atos pracuje.

Třífázový detekční systém

Projekt COSMIC pomůže předcházet teroristickým hrozbám, krádežím i pašování. Přináší inovativní přístup k detekci materiálů CBRNE, který umožní rychlé prohledání velkého počtu kontejnerů a vozidel v námořních přístavech a při překračování hranic, a to pomocí třífázového detekčního systému využívajícího novou sadu inovativních senzorů. Tvůrci projektu se snaží především o to, aby bylo výsledné řešení rychlé a spolehlivé. V každé fázi budou kontejnery prozkoumány; systém rychle uvolní nezávadné kontejnery, zatímco podezřelé boxy naopak podrobněji prověří v dalších krocích kontroly.

Zlepšení kontroly přeshraničního pohybu kontejnerů a vozidel a bezpečnostní kontroly vstupu do kritické infrastruktury jsou v boji proti teroristickým hrozbám, krádežím a pašeráctví velkou výzvou. Statistiky ukazují, že jenom ve Spojených státech amerických se každoročně ztratí kolem 250 přístrojů obsahujících zapečetěné zdroje radioaktivity, které mohou být ve špatných rukou skutečnou hrozbou pro bezpečnost. Od roku 1998 bylo hlášeno přes 1300 případů ztráty, krádeže nebo zapomenutí takových přístrojů.

Rychlejší a spolehlivější odhalování hrozeb

Vývoj systému COSMIC, který v každé detekční fázi umožní analýzu informací získaných z externích zdrojů a výstupů různých zařízení a senzorů, má na starosti pracoviště společnosti Atos s názvem Systémová analytika a uživatel. Vyvinutý software a algoritmy budou spravovat a řídit data i senzory tak, aby poskytovaly relevantní informace pro rozhodování v postupech CBRNE. Systém COSMIC umožní rychlejší a spolehlivější odhalování hrozeb v přepravních kontejnerech, výrazné snížení množství fyzických kontrol, celkové snížení nákladů a zavedení nových inovativních senzorů CBRNE vhodných k využití ve třífázovém detekčním přístupu.

Testy budou probíhat na třech kontrolních stanovištích

Vyvíjené řešení se bude testovat na třech kontrolních stanovištích v Albánii, Nizozemsku a Španělsku.

Projektu se účastní tři soukromé společnosti, vedle firmy Atos i společnosti Lingacom a SEADM, dále tři přední výzkumné instituce (Technion, Univerzita Bena Guriona a vládní agentura Spanish National Research Council) a tři zástupci koncových uživatelů systému (Holandská celní správa, izraelská národní policie a španělská policie Guardia Civil).

Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace

(Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation) je největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace. Program implementuje strategii Evropské unie Unie inovací, jejímž cílem je budování prostředí přátelského k inovacím, které zjednoduší transformaci inovativních nápadů v konkrétní produkty a služby, které povedou k dalšímu ekonomickému rozvoji a tvorbě pracovních míst.

Horizont 2020 navazuje na 7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, který fungoval mezi lety 2007 – 2013. Na období sedmi let, tedy od roku 2014 – 2020, je do Horizontu 2020 soustředěna alokace v celkové výši 80 miliard EUR, která je v historii těchto rámcových programů zdaleka nejvyšší.

(mna)

Foto: Pixabay

spinner