​Logistický trh v prvním pololetí klesal, DSV si i přes pokles zisků udržuje stabilní pozici

​Logistický trh v prvním pololetí klesal, DSV si i přes pokles zisků udržuje stabilní pozici

16.8. - Letošní rok je pro logistické firmy mnohem náročnější, než byl rok loňský. Na výsledcích se podepisuje situace ve světě a vyčerpanost ekonomik, které okolnosti nutí šetřit na nejrůznějším zboží. Tyto faktory dopadají na výsledky přepravních společností, které mají klesající tendenci. Třetí největší světový přepravce, společnost DSV, zaznamenala v první polovině roku 2023 pokles hrubého zisku o 14 procent. Přesto své podnikání v tomto období hodnotí pozitivně – především díky stabilnímu postavení, které si i v tomto proměnlivém prostředí dokázala vytvořit.

První polovina roku 2023 prověřila přepravce v mnoha ohledech. Nutnost neustálé reakce na měnící se situaci ve světě a na pokles ekonomik vyžadovala flexibilní kreativitu a úsilí adaptovat se na nové podmínky v co nejkratším čase. Obecně lze konstatovat, že finanční výsledky dopravců zaznamenaly oproti roku 2022 mírný pokles. To potvrzuje také uvedený hrubý zisk společnosti DSV, který poklesl o 14,2 % stejně jako EBIT, jenž klesl o 31,6 %. Přesto však tyto číselné údaje nepředstavují jen záporný odraz vývoje.

DSV jako třetí největší přepravní a logistická společnost na světě skvěle prokázala svoji schopnost přizpůsobení. V proměnlivém a často nejistém prostředí si promyšlenou strategií nadále udržela pevné místo na trhu. Tato schopnost se nyní jednoznačně odráží ve výsledcích, které sice vykazují uvedený pokles, ale stále se pohybují na vyšších úrovních než na těch, kterých dosáhla před pandemií.

Přestože poptávku po dopravních a logistických službách ovlivňovaly makroekonomické podmínky, logistické trhy se po nedávných obtížích rychle normalizují. Jeden z možných způsobů, jak se k situaci na trhu postavit čelem, spočíval ve zvýšení komerčního úsilí. Tímto způsobem reagovala právě společnost DSV a díky tomu nadále zůstává ambiciózní v růstu na trhu.

Generální ředitel společnosti Jens Bjørn Andersen, Group CEO, uvedl: „Ve druhém čtvrtletí 2023 jsme dosáhli stabilního výkonu ve všech třech divizích. I přes slabou poptávku po dopravních a logistických službách jsme se během první poloviny tohoto roku dokázali přizpůsobit proměnlivým tržním podmínkám. I když výhled na budoucí vývoj zůstává stále nejistý, rozpoznáváme známky stabilizace a v nadcházejících čtvrtletích očekáváme postupné zlepšení globálního obchodu.“

DSV si pro rok 2023 zachovává pozitivní očekávání. Ve druhé polovině tohoto roku oprávněně čeká zlepšení objemů dopravy. Odhadovaný EBIT se pohybuje v rozmezí 55 420 až 60 310 milionů Kč, což oproti předchozí predikci (52 160 až 58 680 milionů Kč) reprezentuje pozitivní výhled.

V kontextu celosvětového logistického trhu je patrné, že se situace postupně normalizuje. Stále se však předpokládá pokles hrubých ziskových výnosů pro leteckou a námořní dopravu, konkrétně ve srovnání s úrovní prvního pololetí roku 2023. Navzdory těmto výzvám si ale DSV stále udržuje své odhodlání růst a umět se přizpůsobit aktuálním tržním podmínkám.

(lan)

Foto: DSV

spinner