Právě vychází v DN 23

​GEFCO: Moveecar startuje éru e-commerce v českém automotive

​GEFCO: Moveecar startuje éru e-commerce v českém automotive

18.11. - Společnost GEFCO představila své kompletní služby fygitální platformy Moveecar pro trh v České republice. Před dvěma lety tato nadnárodní logistická společnost s dlouholetým know-how v oblasti dopravy nových aut oznamovala vstup na trh ojetých vozů. A nyní přichází s doslova revolučním nástrojem kombinujícím on-line nákup vozidla se širokou škálou fyzických služeb. Cílí nejen na klienty v oblasti B2B, ale i v B2B2C a B2C. V plánu je i vstup do C2C segmentu.

„Zásadní změny na trhu s automobily, které jsme zaznamenali v uplynulých měsících, pro nás byly, v kombinaci s pandemií, akcelerátorem. Náš core byzyns zůstává přeprava nových i ojetých vozů, nastal ale čas rozšířit v oblasti mobility i služby e-commerce, které jsou v jiných segmentech už zcela běžné,“ uvedl při představení nové služby Miloš Mrázek, ředitel FVL divize společnosti GEFCO pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. V rámci fyzických služeb využívá GEFCO u platformy Moveecar nejen své know-how, ale těží i z přítomnosti na většině evropských trhů a ze zázemí, kterým v jednotlivých zemích disponuje. Díky tomu je společnost schopná flexibilně zajistit prohlídku vybraných vozů, přípravu, údržbu, opravy certifikovanými experty i dopravu a efektivní doručení aut až na místo určení.

On-line nákup vozu je standardem

Jak vyplývá z průzkumu společnosti MotorK z roku 2019, ještě před pandemií koronaviru bylo 51 % Evropanů připraveno koupit si vůz on-line; pandemie pak ochotu využít digitální nástroje pro koupi vozu ještě posílila. Navíc zájem o transakce v segmentu ojetých aut nyní posiluje nedostatek nových vozů. Moveecar proto v této době přichází s nabídkou standardizovaných služeb. Garantuje také kvalitu nabízených ojetých vozidel, což přispívá k další kultivaci trhu vozů určených pro sekundární prodej. Služba je určená pro leasingové společnosti, on-line tržiště, poskytovatele mobility, půjčovny aut i dealery. Pokrývá servis od první registrace v podstatě až do konce životního cyklu vozu.

Služby v rámci platformy Moveecar

V rámci platformy Moveecar si zákazník může vybírat z široké nabídky tuzemských i zahraničních vozidel. Od nabídky přechází k objednávce, kterou může zadávat manuálně, avšak možný je i export většího objemu dat z Excelu či API a EDI. Přeprava objednaného vozu je v řetězci první fyzickou službou, pro kterou GEFCO vybírá optimální možnost a vůz do své pobočky dopravuje jako dokládku k jinému toku či individuálně. Expertní tým pak v zázemí společnosti provádí inspekci stavu vozu, zjištěné skutečnosti zadává do systému, vyhotovuje tzv. damage report včetně standardizovaných fotografií jednotlivých poškození. Následují profesionální opravy těchto zdokumentovaných drobných oděrek, lakování nebo například opravy čelního skla, vyčištění interiéru, renovace disků kol atd. Pokud si zákazník objednal také služby údržby vozu, jsou kontrolovány brzdy, baterie, pneumatiky, světla a další mechanické bezpečnostní kontroly. V rámci Moveecar lze objednat i nabíjení baterií nebo tankování, respektive odčerpání paliva. Tyto služby často požadují firemní klienti u početnějších flotil.

Všichni zákazníci mají v rámci platformy k dispozici plný monitoring po celou dobu od objednání auta až po jeho doručení. Lze také uskladnit připravený vůz či vozy až do doby požadovaného doručení. Doručit vozidlo či celou objednanou flotilu je možné jak ke koncovému zákazníkovi, tak na tzv. pick-up pointy, které si určí sám klient. Součástí služeb Moveecar jsou také administrativní služby v podobě registrace či odhlášení vozidla nebo celní a fiskální zastoupení.

Ze všech nabízených služeb v platformě Moveecar si volí zákazník individuálně požadovaný service-pack, který je v rámci nabídky naceněn, a po potvrzení klientem již automaticky realizován. Klient pak jen na dálku sleduje postup vozidla jednotlivými fázemi. V okamžiku, kdy jsou jednotlivé úkony dokončené, obdrží e-mailem nebo přes SMS potvrzení.

Monitoring zákaznické zkušenosti

Platforma Moveecar nenabízí pouze fygitální služby. Pro segment B2B poskytuje také velmi důležitou funkci, a to zpětnou vazbu v podobě vyhodnocení zákaznické spokojenosti. Její hodnota v současné době činí 4,34 z 5 maximálně možných bodů.

Výstupy z hodnocení zákaznické zkušenosti i veškerá dokumentace jsou zpracovávány a zasílány zákazníkovi elektronicky, a to včetně dokumentů jako, jsou například CMR nebo POD (Proof of Delivery). Ke všem informacím má v platformě přístup zákazník, k vybraným také personál zajišťující objednaný servis a doručení prostřednictvím aplikace DRIVER.

Podpora zákazníků

Prvním zákazníkem, který platformu Moveecar na českém trhu již více než dva roky využívá, je společnost Carvago provozující on-line tržiště ojetých vozů v Česku, na Slovensku a v Polsku. Díky úspěšnému vstupu na jmenované trhy též plánující na vstup na rakouský trh.

Na Slovensku si své zákazníky Moveecar našel již i mezi leasingovými společnostmi a v jednání je též spolupráce s klienty poskytujícími služby v oblasti mobility, konkrétně tzv. pay-on-use (tj. poskytovateli carsharingu).

„Trh ojetých vozů a služeb pro tento segment narostl meziročně o 7 % a vezmeme-li v úvahu, že trh ojetých vozů je čtyřikrát větší než trh nových aut, pak vidíme v této oblasti opravdu obrovský potenciál rozvoje,“ uzavřel Miloš Mrázek, ředitel FVL společnosti GEFCO. Platforma Moveecar je podle něj pro další rozvoj připravena. Jakékoliv další, klientem požadované služby do ní lze na míru doplnit, čímž je zajištěna evoluce systému paralelně s vývojem trhu.

(PR)

Foto: GEFCO

cz.moveecar.com

spinner