​Gebrüder Weiss ČR zvyšuje kapacitu a kvalitu služeb Home Delivery

​Gebrüder Weiss ČR zvyšuje kapacitu a kvalitu služeb Home Delivery

12.9. - Gebrüder Weiss soustavně rozvíjí službu Home delivery v oblasti B2C. V současnosti pracuje na další profesionalizaci instalačních posádek. „Během září prochází všechny naše doručovací posádky praktickým školením montáží setů praček a sušiček, ale i školením na zvýšení bezpečné manipulace s velkou bílou technikou. Díky tomu můžeme rozšířit své portfolio nabízených služeb a zároveň i úroveň jejich provedení,“ řekl Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss ČR.

Home Delivery je rychle rostoucí B2C službou Gebrüder Weiss nejen na rakouském trhu ale v celém středoevropském prostoru včetně České republiky. Se změnou nákupních zvyků spotřebitelů a jejich přechodu na online nákupy roste zájem o doručení přesně na místo, kde se spotřebič bude používat. Společnost proto soustavně pracuje na zvyšování odborné způsobilosti svých posádek, které kromě výměny starého spotřebiče za nový provádí i případnou montáž a připojení k elektrické, vodovodní či odpadní síti.

Ve spolupráci s místním zastoupením renomovaného výrobce bílé techniky LG proběhla v nedávné době série odborných školení. Posádky byly proškoleny pod odborným dohledem technika z LGshop.cz na montáže setu praček a sušiček na sebe pomocí spojovacího dílu nebo mezikusu s výsuvným šuplíkem. Díky tomu si každý člen posádky mohl prakticky vyzkoušet celý postup montáže. Součástí školení byla i ukázka správné manipulace s bílou technikou a posádkám byla názorně předvedena možnost vyzkoušení testu na těsnost přívodu vody a odpadní hadice u pračky. „Primárním společným cílem firem Gebrüder Weiss a LGshop.cz je, aby posádky získaly nejvyšší možnou profesionalitu v bílé technice. Těchto školení se zúčastnily posádky provádějících komfortní doručení a instalace. Chceme zvýšit spokojenost našich koncových zákazníků, kteří se k nám a této službě budou v budoucnu vracet a doporučovat produkty LG svým známým,“ řekl Jan Novotný, zástupce vedení LGshop.cz.

Díky nedávným investicím do mechanizace nově instaluje Gebrüder Weiss také Americké lednice, případně je schopen dopravit až na místo spotřeby rozměrná a těžká břemena jako jsou například kotle, bojlery, trezory nebo nábytek.

„Vedle dalšího zvyšování kvality manipulace a rozšíření nabídky našich služeb Home Delivery nám jde zejména o další rozvoj spokojenosti koncových zákazníků v oblasti doručení a předání zboží. Jejich dobré zkušenosti s našimi výkony a přístupem jsou pro nás tím nejlepším doporučením z pohledu současných i potenciálních partnerů z oblasti ecommerce,“ vysvětlil Jan Kodada.

(lan)

Foto: Gebrüder Weiss

spinner