Gartner označil DHL Supply Chain za lídra mezi globálními poskytovateli logistických služeb

Gartner označil DHL Supply Chain za lídra mezi globálními poskytovateli logistických služeb

15.7. - Společnost DHL Supply Chain, specialista na smluvní logistiku v rámci koncernu Deutsche Post DHL Group, byla ve zprávě Magický kvadrant pro globální nezávislé poskytovatele logistických služeb (3PL), vydané v červnu 2021, označena za lídra. Autorem zprávy je výzkumná a poradenská firma Gartner, která každoročně posuzuje globální nezávislé poskytovatele logistických služeb z hlediska ucelenosti jejich vize včetně schopnosti ji uskutečňovat.

„Naši zákazníci oceňují naši agilitu i schopnost adaptace, tedy vlastnosti, které jsou obzvláště patrné v době koronavirové pandemie. S našimi zákazníky udržujeme blízké vztahy a vedeme s nimi intenzivní dialog. Proto rozumíme jejich opravdovým potřebám a výzvám a dokážeme pro jejich dodavatelské řetězce nalézat nejlepší řešení. Jsme mimořádně hrdí na to, že jsme dokonce i v průběhu pandemie dokázali rychle reagovat na nově vznikající výzvy a vyvíjet pro naše zákazníky a jejich dodavatelské řetězce nejlepší řešení. Vybudování nových logistických provozů a přepravních řešení – někdy doslova přes noc – bylo možné pouze prostřednictvím naší rozvinuté datové analytiky, skvěle kvalifikovaných týmů a firemní kultury prvotřídního řízení kvality. K našemu úspěchu zde přispěl především náš pokrok v digitalizaci dodavatelských řetězců,“ vysvětlil Oscar de Bok, generální ředitel společnosti DHL Supply Chain.

„Máme velkou radost, že jsme byli v letošní zprávě Magický kvadrant pro globální nezávislé poskytovatele logistických služeb označeni společností Gartner za lídra,“ řekl Patrick Kelleher, ředitel globálního vývoje ve společnosti DHL Supply Chain. „Podle našeho názoru je DHL prokazatelně vedoucím globálním nezávislým poskytovatelem logistických služeb z hlediska trvalé udržitelnosti a ocenění je pro nás obzvlášť významné především s ohledem na naše projekty v oblasti trvalé udržitelnosti, které realizujeme s tak velkými úspěchy. Považujeme za důležité, abychom pro naše zákazníky nalézali nejlepší řešení pro jejich dodavatelské řetězce a také aby tato řešení byla co nejvíce trvale udržitelná. Prostřednictvím našich aktivit, zaměřených na ochranu životního prostředí, sociální záležitosti a správu firmy, i našich koncernových programů GoGreen pomáháme našim zákazníkům dosahovat vytyčených cílů v oblasti trvalé udržitelnosti,“ dodal.

(lan)

Foto: DHL

spinner