​Distribučního centra DHL v Syrovicích vyžívá autonomní manipulační vozík Agilox

​Distribučního centra DHL v Syrovicích vyžívá autonomní manipulační vozík Agilox

17.8. - V provozu DHL v Syrovicích je od března využíván první autonomní manipulační vozík značky Agilox od společnosti 4IGV. Jeho implementace koresponduje se strategií DHL spočívající v automatizaci intralogistiky. Inteligentně naváděný bezobslužný vozík Agilox převáží palety z příjmové zóny před skladové regály, kde je k dalšímu zaskladnění odebírá systémový vozík. Zautomatizování této činnosti firmě ušetřilo dva pracovníky ve skladu, kteří aktuálně vykonávají složitější úkoly s větší přidanou hodnotou.

„Postupně se jednotlivé skladové úkony snažíme automatizovat. Automatizace v rámci interní logistiky totiž přináší zvýšení efektivity, navíc řeší problém s nedostatkem pracovních sil na trhu práce. Autonomní vozík Agilox od společnosti 4IGV pro nás má také výhodu v tom, že mu k jeho činnosti stačí načtení mapy skladu, nepotřebuje tedy žádné značky a pásky na podlaze, podle kterých by se pohyboval,“ uvedl Ondřej Weiss, Operations Manager společnosti DHL, který má v distribučním centru Syrovice na starost zajištění skladování pro společnost TE Connectivity.

Inteligentní vozík Agilox zajišťuje efektivní skladování

Vozík Agilox využívá čtečku kódů. Díky tomu ví, kam má danou paletu z příjmové zóny odvézt. „Výhodou autonomního vozíku je, že je schopen si naskenovat předdefinované lokace a pozná, zda na dané pozici je nebo není paleta k vyzvednutí a jestli na lokaci, kam má paletu odvézt, je volné místo nebo obsazená plocha. V případě, kdy je místo obsazeno, odveze Agilox paletu do takzvané errorové zóny,“ řekl Ondřej Weiss.

Dodal, že velkou výhodou Agiloxu od společnosti 4IGV je, že nepotřebuje implementovat žádný systém, jde o autonomní stroj, který má systém uvnitř sebe. „U jiných autonomních strojů je většinou potřeba, pokud jich pořizujete více, mít nějaký řídicí systém, který stroje navzájem koordinuje. To u Agiloxů od firmy 4IGV není potřeba, protože díky jejich vlastnímu systému jednotlivé stroje spolu navzájem komunikují. Tím tedy může firma ušetřit náklady za systém. Úkol vykoná ten vozík, který je k místu manipulace nejblíže, přepravy palet jsou tedy efektivní. Agilox je skutečně v tomto skvělý. Jeho ovládání je intuitivní, uživatelsky jednoduché,“ řekl Ondřej Weiss.

Dodal, že ovládání Agiloxu je graficky přehledné, zahrnuje grafické znázornění layoutu, ve kterém se pohybuje. Na počítači, v mobilu či na tabletu management skladu jasně vidí, kde se právě Agilox nachází, může přidávat nebo odebírat jednotlivé pozice, něco mu zakázat a podobně.

Automatizovaný převoz palet, dobíjení v mezičasech

„Vozík Agilox je spuštěn na automat. Pokud nemá zrovna práci, zajede se sám dobít. Nastavili jsme ho tak, že každých patnáct minut objede pickup zónu, kde vyzvedává palety k převozu. Když potřebujeme něco změnit, jednoduše přes uživatelské rozhraní sami provedeme úpravu,“ uvedl Ondřej Weiss. Zmínil také, že když se vozík z nějakého důvodu na trase zablokuje, okamžitě odešle na definované adresy e-mail s aktuální notifikací obsahující přesné informace.

Společnost DHL v Syrovicích do budoucna plánuje automatizovat vychystávání zakázek pro nakládku.

Pomocník pro opakující se přepravy ve skladech

Vozíky Agilox od firmy 4IGV se vyplatí všude tam, kde jsou v rámci manipulace ve skladech vykonávány opakující se přepravy. „Automatizace v podobě našich vozíků Agilox zefektivňuje procesy přepravy a skladování, zlepšuje ziskovost i konkurenceschopnost, zvyšuje také bezpečnost a pomáhá překonat problémy s nedostatkem pracovních sil,“ řekl Marek Maťovčík, jednatel společnosti 4IGV. „První vozík se v provozu osvědčuje. V případě navýšení objemů je možné, že pořídíme ještě jeden autonomní vozík Agilox,“ dodal Ondřej Weiss.

(lan)

Foto: 4IGV

spinner