​DB Schenker je partnerem výrobce světel Ledvance

​DB Schenker je partnerem výrobce světel Ledvance

12.2. - Polská pobočka DB Schenker a Ledvance, jeden z předních světových dodavatelů inovativních světelných produktů a řešení, uzavřeli partnerství. Logistická společnost bude zodpovídat za pozemní přepravu a distribuci zásilek v regionu severní, střední a východní Evropy do 23 destinací mimo jiné z Číny do Polska a České republiky.

„Ledvance je společnost, se kterou DB Schenker v Německu spolupracuje již řadu let. Jsem velmi rád, že se nám podařilo rozšířit partnerství i do Polska. Tím spíše, že očekávání zákazníků, pokud jde o dodací lhůty a spolehlivost procesů, vyžadovala zavedení specializovaných řešení. Naše týmy se této výzvy zhostily s velkou flexibilitou a nasazením. Od rozhodnutí o spolupráci do odeslání první zásilky uplynuly pouhé čtyři měsíce,“ řekl Władysław Kiczak, viceprezident společnosti DB Schenker a vedoucí klastru pozemní dopravy pro severovýchodní Evropu.

Jedním z nejdůležitějších řešení vyvinutých na míru bylo například zřízení specializovaného týmu řídicí věže. Ten je zodpovědný za plánování a organizaci celého distribučního procesu a zajišťuje hladkou a nepřetržitou komunikaci mezi operátory, společností Ledvance a dalšími smluvními partnery. Dohlíží také na veškerou dokumentaci, přehledu o stavu zásilek, fakturaci a řešení provozních záležitostí. Tento individuální přístup zajišťuje nejvyšší kvalitu služeb a spolehlivost procesů.

Důležitými faktory při navazování spolupráce mezi společnostmi byla také kompatibilní strategie ESG a jasně definované environmentální cíle. Terminál DB Schenker ve Wroclawi, kde koordinace přeprav pro společnost Ledvance probíhá, je certifikován podle standardu BREEAM a je součástí sítě tzv. zelených terminálů. Zkrácení přepravních tras v navrhovaném modelu rovněž umožní snížit emise CO2.

„Společnost Ledvance má hlavní zásady, kterými se řídí každé naše rozhodnutí: Usilujeme o dokonalost, využíváme společných synergií a příležitostí. Proto je logickým krokem navázat partnerství se společností, která o tyto hlavní zásady rovněž usiluje na globální i lokání úrovni, a vytvářet tak významnou hodnotu pro naše zákazníky, životní prostředí a naše zaměstnance. Společnosti Schenker a Ledvance se tohoto náročného projektu ujaly a úspěšně ho realizovaly – jako partneři,“ dodala Theresa Reis, vedoucí oddělení Transport Europe společnosti Ledvance.

Vzhledem ke speciální povaze navrhovaných řešení a v zájmu zachování plynulého provozu probíhala implementace v několika fázích a vyžadovala čas a zapojení mnoha týmů. Většina přepravních směrů provozovaných poskytovatelem představují individuální řešení, ale některé z nich, například s Rakouskem, se staly trvalou součástí přepravní sítě společnosti DB Schenker. Ve druhém čtvrtletí roku 2023 byla spolupráce rozšířena také na námořní dopravu. Implementační fáze byla nyní dokončena a projekt je plně funkční.

(lan)

Ilustrační foto: DB Schenker

spinner