Světová novinka od Mercedes-Benz zvýší bezpečnost silničního provozu

Světová novinka od Mercedes-Benz zvýší bezpečnost silničního provozu

Mercedes-Benz Trucks je tradičním průkopníkem v oblasti zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Společnost již mnoho let investuje stovky milionů EUR do výzkumu a vývoje, aby její asistenční systémy ještě lépe podporovaly řidiče při jejich práci a zvyšovaly bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Nejnovějšími výsledky tohoto přístupu jsou Active Sideguard Assist s funkcí automatizovaného brzdění a Active Drive Assist 2 s funkcí automatizovaného zastavení v nouzové situaci.

Mercedes-Benz Trucks představil tyto nové asistenční systémy světové veřejnosti loni na podzim. Nyní si mohou zákazníci ve 24 zemích EU a na vybraných trzích mimo EU objednávat nové asistenční systémy pro velký počet modelů nákladních vozidel Mercedes-Benz. Výroba bude zahájena v červnu 2021.

Dosavadní asistent pro odbočování bude od června u velké části verzí modelů Actros a Arocs nahrazen novým, aktivním asistentem pro odbočování s další funkcí, která může za určitých okolností zachraňovat životy. Od červnové výroby dodávaný Active Sideguard Assist (ASGA) může řidiče upozorňovat nejen na cyklisty a chodce, kteří se nacházejí nebo pohybují v blízkosti vozidla na straně spolujezdce, ale navíc také při odbočování rychlostí až 20 km/h zahájí automatizované brzdění až do úplného zastavení soupravy, pokud řidič včas nereaguje. Systém ASGA rozpozná na základě úhlu otočení volantu nutnost brzdného zásahu a v ideálním případě zabrání možné kolizi. Mercedes-Benz Trucks je tak prvním výrobcem nákladních vozidel na světě, který nabízí tento druh systému s funkcí aktivního brzdění, a tím přispívá k dalšímu snižování počtů nehod při odbočování vpravo s těžkými či dokonce smrtelnými následky.

Active Drive Assist 2 s funkcí Emergency Stop

Další krok ve vývoji bezpečnostní techniky představuje také Active Drive Assist (ADA). Tento systém jako první na světě umožnil v roce 2018 částečně automatizovanou jízdu úrovně 2 v sériově vyráběném nákladním vozidle, jímž byl nový Actros. ADA za určitých předpokladů aktivně podporuje řidiče při řízení nákladního vozidla v podélném a příčném směru a dokáže automatizovaně udržovat bezpečný odstup od vpředu jedoucího vozidla, zrychlovat i řídit, pokud jsou splněny potřebné systémové podmínky, jako je například dostatečně velký poloměr zatáčky nebo zřetelně viditelné podélné značení jízdních pruhů. Pokud je vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla příliš malá, může ADA nákladní vozidlo samočinně zpomalit, aby byla dodržena nastavená vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla. Jakmile je před vozidlem dostatek volného prostoru, může systém vozidlo znovu zrychlit na stanovenou rychlost jízdy.

Nejnovější generace systému, ADA 2, bude však od června 2021 nabízet ještě více. Systém je schopen vozidlo v nouzové situaci zastavit, pokud rozpozná, že se řidič již po určitou dobu nevěnuje řízení, například z důvodu náhlé zdravotní indispozice. Systém nejprve řidiče vizuálně a akusticky vyzve, aby uchopil volant. Pokud po 60 sekundách nereaguje ani na opakovaná upozornění řízením, přidáváním plynu, brzděním nebo ovládáním systémů vozidla například prostřednictvím tlačítek na volantu, může nákladní vozidlo v rámci systémových limitů bezpečně zpomalit ve svém jízdním pruhu až do úplného zastavení. Následující řidiči jsou přitom upozorněni prostřednictvím zapnutých výstražných ukazatelů. Systémem aktivované nouzové brzdění může řidič kdykoli přerušit sešlápnutím pedálu plynu až na podlahu. Jakmile nákladní vozidlo zastaví, může systém automaticky aktivovat novou elektronicky ovládanou parkovací brzdu. Kromě toho se odemknou dveře, aby se mohli v případě potřeby naléhavého lékařského zásahu dostat přímo k řidiči záchranáři nebo jiní lidé poskytující první pomoc.

Active Brake Assist 5

Automatizované brzdové zásahy systému Active Sideguard Assist, respektive automatizované nouzové zastavení vozidla systémem Active Drive Assist 2, nejsou totožné s funkcí nouzového brzdění Active Brake Assist 5. ABA 5 pracuje s kombinací radarového a kamerového systému a na rozdíl od předchůdce ABA 4 dokáže na pohybující se osoby reagovat nikoli jen částečným brzděním, nýbrž využitím maximálního brzdného výkonu, a to při rychlosti jízdy až 50 km/h.

Jakmile ABA 5 rozpozná nebezpečí nehody s vpředu jedoucím vozidlem, stojící překážkou nebo osobou, která přechází vozovku, jde opačným směrem, běží ve stejném jízdním pruhu nebo náhle zůstane úlekem stát, upozorní řidiče nejprve vizuálními a akustickými signály. Pokud řidič adekvátně nereaguje, může systém ve druhém kroku zahájit částečné brzdění se zpomalením 3 m/s2 – to odpovídá cca 50 procentům maximálního brzdného výkonu. Hrozí-li přesto kolize, může ABA 5 v rámci systémových limitů využít maximální brzdný výkon a po automatizovaném zastavení vozidla aktivuje novou elektronicky ovládanou parkovací brzdu.

(PR)

Foto: Merceddes-Benz

spinner