Slovensko vyčlenilo na podporu odvětví dopravy 19,4 milionu EUR

Slovensko vyčlenilo na podporu odvětví dopravy 19,4 milionu EUR

12.7. - Provozovatelé autoškol, mezinárodní linkové autobusové dopravy nebo školicích středisek pro výcvik profesionálních řidičů na Slovensku mohou ode 9. července žádat o dotaci z programu podpory. Tamní ministerstvo dopravy na tuto pomoc vyčlenilo 19,4 milionu EUR.

Ministerstvo dopravy připravilo další režim podpory, tentokrát pro odvětví dopravy, aby zmírnilo dopady pandemie koronaviru. "Připravili jsme balíček pomoci ve výši 19,4 milionu EUR. Podpora je určena provozovatelům autoškol, školicích středisek pro výcvik profesionálních řidičů a pravidelné mezinárodní autobusové dopravy, jejichž činnost byla v důsledku pandemie výrazně omezena ze strany státu. Provozovatelé mohou žádat o podporu od začátku pandemie, tedy od 1. dubna 2020 do 31. března 2021," uvedl ministr dopravy a výstavby Andrej Doležal.

Režim podpory schválil i Protimonopolní úřad SROV. Podniky mohou o podporu žádat prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného na stránkách slovensko.sk. "Snažili jsme se, aby tato podpora byla pro žadatele administrativně co nejjednodušší, a zároveň jsme připravili přehledný návod, jak o podporu žádat. Veškeré podrobné informace o tomto režimu podpory jsou zveřejněny na našich webových stránkách mindop.sk," dodal ministr dopravy.

Limit na jednoho žadatele je stanoven na 200 000 EUR, jedná se o tzv. režim podpory de minimis. Způsobilým žadatelem bude subjekt, který zaznamená pokles tržeb o nejméně 30 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku, tj. před vypuknutím pandemie. V praxi to znamená, že se budou porovnávat například srpen 2020 a srpen 2019 a leden 2021 a leden 2020. Maximální výše podpory činí až 80 % způsobilých nákladů.

Při určování výše finanční podpory bude vrácené snížení tržeb porovnáno s celkovým příspěvkem stanoveným pro technickou základnu dotyčného žadatele. Výše finančního příspěvku na vozidlo bude záviset na jeho kategorii a Euronormě, přičemž ekologičtější vozidla budou mít vyšší příspěvek. Konečná výše dotace bude stanovena jako nižší z "Maximálního možného příspěvku na technickou základnu žadatele" (součet všech příspěvků na vozidla kompenzovaná v rámci tohoto režimu podpory) a "Náhrady za ztrátu prodeje" (rovnající se 80 % celkové ztráty prodeje související s podnikáním, na které je podpora poskytnuta). 

Více informací o režimu podpory: https://www.mindop.sk/schema-pomoci/schema-statnej-pomoci-pre-autosektor

(lan)

Foto: mindop.sk

spinner