Renault Trucks oznámil výstavbu nového logistického centra v Lyonu

Renault Trucks oznámil výstavbu nového logistického centra v Lyonu

15.2. - Renault Trucks oznámil výstavbu nové budovy s pozitivní energetickou bilancí v centru svého závodu v Lyonu Saint-Priest. Nové globální distribuční centrum značky pro náhradní díly bude vybudováno na ploše 46 000 m² a bude představovat investici ve výši 132 milionů EUR. Otevření nového centra je plánováno v roce 2028.

Renault Trucks představil své plány na výstavbu nového globálního distribučního centra náhradních dílů ve svém historickém areálu v Saint-Priest na předměstí Lyonu, které v budoucnu nahradí původní distribuční centrum. Investicí v celkové výši 132 milionů EUR do výstavby této nové moderní logistické platformy potvrzují francouzský výrobce a skupina Volvo, jejíž je součástí, jak závazek k udržitelnosti výrobních zdrojů, tak i silné místní kořeny značky Renault Trucks v metropolitní oblasti Lyonu.

Strategické přemístění a optimalizace provozu

Současné distribuční centrum, které sídlí v téměř stoleté budově ve Venissieux, nevyhovuje ekologickým a provozním požadavkům logistických činností. Po zvážení všech možností, včetně přesunu činnosti na jiné místo, se výrobce nakonec rozhodl přemístit svou logistickou platformu do areálu v Saint-Priest, kde se v současnosti nachází jeho závod na výrobu náprav. Tento závod bude přesunut do sousedního Vénissieux, blíže k závodu na výrobu motorů. Během následujících tří let budou provedeny rozsáhlé práce na přemístění logistické platformy na místo bývalého závodu, což si nejprve vyžádá demolici stávající budovy a dekontaminaci půdy.

Rekultivace tohoto průmyslového areálu proběhne v souladu se zásadou nulové artificializace půdy.

Budova, v níž bude pracovat téměř 500 zaměstnanců, bude zahrnovat flexibilní a škálovatelný sklad o rozloze 46 000 m², který bude integrovat standardní skladovací prostory, plně automatizovaný prostor určený pro drobné díly a prostor vyhrazený pro skladování akumulátorů. Budoucí distribuční centrum je navrženo tak, aby splňovalo nejpřísnější bezpečnostní normy, včetně úplného oddělení pohybu chodců, dopravní obsluhy a vozidel. Velké úsilí bude věnováno také zlepšení ergonomie a pracovního komfortu obsluhy, včetně robotizace některých operací a optimalizace skladovacích regálů. Nové postupy budou navrženy v úzké spolupráci se zaměstnanci.

V neposlední řadě budou kancelářské prostory o rozloze 4 000 m² podporovat spolupráci a zajišťovat efektivní provoz.

Budova bez fosilních paliv a s pozitivní spotřebou energie

Tento projekt, který dokládá závazek značky Renault Trucks dekarbonizovat své aktivity, představuje novou etapu přechodu na výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

Nové distribuční centrum je navrženo jako budova s pozitivní spotřebou energie. S fotovoltaickými panely na celé ploše střechy bude vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů pro pokrytí vlastních potřeb (včetně vytápění budovy, vysokozdvižných vozíků a dobíjení elektrických vozidel) i potřeb sousedních budov. Všechna zařízení budovy budou napájena touto obnovitelnou elektřinou, 100% bez fosilních paliv .

Renault Trucks se rovněž zavázal k vysazení 400 nových stromů v areálu s cílem přispět ke zlepšení biodiverzity a kvality života na pracovišti.

Harmonogram projektu:

- 2024: Podání žádosti o stavebního povolení

- 2025: Přesun závodu na výrobu náprav do Vénissieux, demolice stávající budovy a dekontaminace půdy

- 2026: Zahájení výstavby

- Konec roku 2027: Instalace zařízení

- Začátek roku 2028: Přesun činnosti

- Polovina roku 2028: Provoz nového distribučního centra

(pav)

Vizualizace: Renault Trucks

spinner