Případová studie

Hodnocení systému SQAS z pohledu dopravní společnosti

Hodnocení systému SQAS z pohledu dopravní společnosti

Společnost L. C. SOKOTRANS v roce 1994 úspěšně prošla první certifikací hodnocení ISO 9001:2000. V roce 2004 jsme v souvislosti s plánovaným vstupem České republiky do Evropské unie přijali rozhodnutí absolvovat hodnocení SQAS, a to jako první dopravní firma v ČR. Tento krok jsme vnímali jako vstupenku na zahraniční trhy, neboť v západní Evropě byl již systém SQAS v rámci Evropského svazu chemického průmyslu (CEFIC) zaveden a velké chemické korporace, jako například DOW, BASF, EXXON a další, zapojení do tohoto systému požadovaly i po svých dodavatelích logistických služeb.

Samotné přípravy na první audit SQAS nebyly z našeho pohledu tak komplikované, neboť jsme díky už fungujícímu systému ISO měli „na čem stavět“. Procesy řízení kvality a bezpečnosti byly tedy již plně funkční a zmapované. Bylo nutné zapracovat a implementovat nová pravidla v oblasti péče o zdraví a vliv na životní prostředí. Jako příklad bych uvedla systém BBS (Behaviour Based Safety, v překladu Bezpečnost založená na chování řidiče). Co nám tedy zavedení systému SQAS dalo? Toto pravidelné nezávislé hodnocení podporuje náš systémový přístup ve všech aspektech chodu společnosti a je prevencí proti samovolnému opuštění již nastavených přístupů. Auditor certifikační firmy s sebou navíc přináší i jiné zkušenosti od ostatních článků logistického řetězce a může také do jisté míry přispět k optimálnímu sladění firemní kultury, což se v našem případě snad povedlo.

Důraz se klade na neustálou obnovu vozového parku

Správné nastavení procesních a informačních toků je důležité pro všechny naše zaměstnance, a to nejen z řad dispečerů, ale i pro naše řidiče. Pro ně byl vypracován tzv. Manuál osádek, řidiči jsou pravidelně interně i externě proškolováni i nad rámec zákonných požadavků (hospodárná, bezpečná jízda, škola smyku), aktivně se také zúčastňují preventivních akcí v rámci TRINS. Tato naše snaha se nám vyplácí, což dokládá minimální procento nehodovosti. Velký důraz je kladen na neustálou obnovu vozového parku v návaznosti na environmentální požadavky SQAS. Protože se naše společnost zabývá dopravou volně ložených kapalných látek, je pro nás kritickým bodem čištění cisteren. Výhradně využíváme služeb čisticích stanic registrovaných u Evropské asociace. Byli jsme rovněž iniciátory požadavku vydávání dokladů o čištění ECD v ČR a s tím spojeným vznikem CACS.

Uplatnění systémů ISO a SQAS zlepšuje efektivnost provozu

Vzhledem k tomu, že ne všechny přepravy realizujeme vlastním vozový parkem, snažíme se hledat dlouhodobě udržitelné spolehlivé partnery, kteří jsou rovněž hodnoceni v rámci SQAS. Uplatnění systému ISO a SQAS nám pomáhá zlepšovat efektivnost chodu nejen naší firmy, ale i celého logistického řetězce. Díky přehledu o „svých“ procesech jsme schopni řídit kritická místa, můžeme tedy ve větší míře garantovat kvalitu, spolehlivost a flexibilitu našich služeb a ovlivňovat tak spokojnost našich zákazníků. Bohužel na závěr musím konstatovat, že na poli chemického průmyslu v ČR sice povědomí o SQAS panuje, nicméně ani velká výběrová řízení nejsou striktně vedena ve smyslu tohoto kritéria. Takřka jediným měřítkem pro výběr dopravce zůstává výše nabídnutého dopravného a hledisko zodpovědného podnikání dopravce bývá opomíjeno. Domnívám se že, s ohledem na vysoká rizika související s přepravou nebezpečných nákladů by implementace SQAS do naší legislativy určitě vedla ke zvýšení bezpečnosti a eliminaci ekologických škod.

Nicole Krauzová, jednatelka L. C. SOKOTRANS, s. r. o.

spinner