​ČSDP: Povědomí o přepravním právu je třeba neustále rozvíjet

​ČSDP: Povědomí o přepravním právu je třeba neustále rozvíjet

Česká společnost pro dopravní právo (ČSDP) si letos připomíná 20 let od svého založení. Historii jejího vzniku i její současné působení v rámci společnosti mezi odbornou veřejností nám přiblížil její předseda JUDr. Vladimír Handl.

Za jakým účelem ČSDP vznikla a na jaká témata se nyní zaměřuje?

Předobrazem ČSDP byla Německá společnost pro dopravní právo, která se v Německu a po celé Evropě velmi zasloužila a nadále zasluhuje o rozvoj povědomí o přepravním právu a další rozvoj legislativy v daném oboru. V době vzniku ČSDP bylo povědomí o přepravním právu v České republice téměř nulové, a to jak mezi advokáty, tak mezi soudci i mezi odbornou laickou veřejností v oblasti přepravy, logistiky a spedice. Zpočátku bylo cílem toto změnit a dostat otázky úpravy přepravního práva do obecného povědomí alespoň mezi právníky a stejně tak i dosáhnout alespoň základních podstatných změn v oblasti legislativy. Tohoto cíle bylo v zásadě dosaženo.

Bohužel však i nadále panují v současnosti značné mýty a neznalosti v oboru přepravního práva mezi dopravci, logistiky a zasílateli. Toto se pokoušíme nadále změnit zejména cestou našich vzdělávacích akcí, které jsou velmi oblíbené a dobře hodnocené. Aktuálně je v současné době předmětem zájmu zejména problematika vlivu pandemie na otázky přepravního práva, stejně jako brexitu. K otázkám souvisejícím s pandemií jsme v loňském roce připravili pro členy sérii krátkých odborných příspěvků a měly by se jimi zabývat také naše nadcházející vzdělávací akce. Stejně tak stále diskutovaným a komplikovaným problémem jsou otázky multimodální přepravy a konosamentů. Těmto problémům se v současnosti věnujeme zejména ve spolupráci se Svazem spedice a logistiky a v rámci naší odborné publikační činnosti.

Jaké výhody má členství v ČSDP?

ČSDP působí zejména jako platforma pro výměnu zkušeností a setkávání odborníků v oboru přepravního práva, stejně jako osob se zájmem o tento obor. Naši členové mají jednak výhodné cenové podmínky pro účast na našich akcích, stejně jako přístup k informacím, mimo jiné ve zvláštní sekci našich webových stránek. Pracujeme i na dalším rozvoji knihovny pro členy spolku, stejně jako na rozvoji další spolupráce se spřízněnými organizacemi v zájmu našich členů. Velmi úzká a dobrá spolupráce je například s Dopravní fakultou Univerzity Pardubice, Sdružením ČESMAD Bohemia, Svazem spedice a logistiky ČR. Kontakty a výměna zkušeností probíhá také mezi našimi členy a Německou společností pro dopravní právo.

Jak společnost působí navenek? Co nabízí odborné veřejnosti?

Navenek se prezentujeme zejména jednak publikační činností našich členů, namátkou jmenujme skvělou spolupráci s Dopravními novinami a s nakladatelstvím Wolters Kluwer v oboru přepravního práva, kde přispíváme odbornými články do časopisu Právo v přepravě zasílatelství, který vydává nakladatelství čtvrtletně od začátku minulého roku. Velmi oblíbené jsou také naše každoroční série semiářů/webinářů z jednotlivých oborů přepravního práva – na téma smluvní vztahy v přepravě obecně, silniční přeprava, námořní přeprava, letecká přeprava, železniční přeprava a pojištění v přepravě. Tyto akce jsou přístupné i pro širokou odbornou veřejnost a jak jsem již uvedl, jsou i hojně navštěvovány. Pořádáme i diskusní akce, tzv. kulaté stoly k aktuálním jednotlivým tématům, stejně jako větší akce při různých významných či zajímavých příležitostech (naposledy jmenujme například diskusní akci na Právnické fakultě UK k problematice nového § 9a zákona č.111/1994Sb. či konferenci k 60. výročí vzniku Úmluvy CMR). Na naše akce se snažíme zvát přednášející nejen z České republiky, ale i ze zahraničí, zejména pak ze spřízněné Německé společnosti pro dopravní právo. Naši členové se aktivně účastní také jednání právního klubu Svazu spedice a logistiky, stejně jako přednáší i na zahraničních sympoziích v oboru přepravního práva a publikují v zahraničních odborných časopisech.

Ve spolupráci se Svazem spedice a logistiky se náš spolek rovněž podílí na přípravě návrhu novely přepravního práva v občanském zákoníku, jehož stávající znění v této oblasti se jeví minimálně jako nedostatečné a přinášející mnoho otázek a nejasností.

Co chystáte v rámci výročí v letošním roce?

Předsednictvo ČSDP ve spolupráci s členskou základnou v současné době připravuje důstojnou oslavu 20. výročí založení našeho spolku, které připadá na měsíc duben letošního roku.

Bohužel situace spojená s koronavirovou epidemií nás donutila tento původně plánovaný dubnový termín odložit. Nyní pevně věříme, že se situace změní, a proto plánujeme oslavu výročí uskutečnit na podzim letošního roku.

Rádi bychom uspořádali jednodenní konferenci, s blokem přednášek od předních českých odborníků v oblasti přepravního práva a navazujícím neformálním setkáním s účastníky akce.

Přesný termín a místo konání konference bude ještě upřesněno, dle vývoje epidemie v ČR a aktuálních vládních nařízení. Součástí připomenutí výročí by měla být i série příspěvků v Dopravních novinách k právním otázkám jednotlivých přepravních oborů. 

(lan)

Foto: ČSDP

JUDr. Vladimír Handl

spinner