​ACEA: Registrace užitkových vozidel letos rostou

​ACEA: Registrace užitkových vozidel letos rostou

V červnu 2021 se registrace užitkových vozidel na trzích EU meziročně zvýšily o 12,4 procenta na 185573 kusů. K růstu pozitivně přispěly všechny segmenty vozidel. Poptávka byla z velké části tažena zeměmi střední Evropy (+43,4%), zatímco pozitivní výsledky vykázaly pouze dva ze čtyř klíčových západoevropských trhů: Německo (+28,5%) a Itálie (+5,3%).

Během prvního pololetí se registrace užitkových vozidel v EU zvýšily o 36,9% na 1 milion kusů, což je dáno velkým nárůstem v období od března do května. Většina trhů v regionu vykázala dvouciferné procentní přírůstky, včetně čtyř největších trhů: Itálie (+53,7%), Španělsko (+38,4%), Francie (+36,4%) a Německo (+21,7%).

Nová lehká užitková vozidla do 3,5 tuny

Registrace nových dodávek v celé EU v červnu vzrostly o 9,6%, což však bylo méně než v předchozích měsících. Ze čtyř největších trhů v regionu zaznamenalo nejvyšší nárůst Německo (+28,2%) následované Itálií (+1,5%). Naopak ve Francii (‑10,0%) a Španělsku (‑4,9%) registrace klesly.

Od ledna do června se prodej nových lehkých užitkových vozidel v EU zvýšil o 38,1% na 856926 kusů. Tento trend se odráží na úrovni jednotlivých zemí, přičemž všechny čtyři největší trhy v regionu zaznamenaly dvouciferný růst: Itálie (+55,8%), Španělsko (+3,9%), Francie (+38,7%) a Německo (+23,0%).

Těžká vozidla o hmotnosti od 16 tun

V červnu 2021 pokračoval růst poptávky po nových těžkých nákladních vozidlech (+37,1%; celkem bylo v Evropské unii registrováno 21828 kusů. Tři ze čtyř hlavních trhů zaznamenaly minulý měsíc solidní nárůst – Itálie (+48,8%), Německo (+30,8%) a Španělsko (+26,8%) – zatímco prodeje ve Francii oproti červnu 2020 mírně poklesly (‑2,1%).

Po šesti měsících roku 2021 vzrostl počet prodaných nových těžkých nákladních vozidel v EU o 39,3% a dosáhl 128333 kusů. Všechny hlavní trhy v tomto období upevnily své pozitivní výsledky: Itálie (+51,7%), Španělsko (+42,9%), Německo (+23,2%) a Francie (+19,2%).

Vozidla od 3,5 do 16 tun

V červnu se velmi pozitivně vyvíjel také segment lehčích nákladních automobilů, kde poptávka vzrostla o 33,1% na 26512 registrovaných jednotek v EU. S výjimkou Francie (‑2,3%) přispěly k růstu v minulém měsíci velkou měrou všechny hlavní trhy: Itálie (+41,7%), Německo (+29,9%) a Španělsko (+17,7%).

V průběhu prvního pololetí roku 2021 se trh se středními a těžkými užitkovými vozidly v EU rozšířil o 34,1%, přičemž se prodalo celkem 154387 kusů. Nejvyšší procentuální růst z hlavních trhů EU zaznamenala Itálie (+47,6%), následovaná Španělskem (+32,5%), Francií (+20,3%) a Německem (+19,4%).

(lan)

Foto: Daimler Trucks

spinner