ACEA: Evropa by se při snižování emisí neměla řídit kulturou omezování

ACEA: Evropa by se při snižování emisí neměla řídit kulturou omezování

Před revizí norem CO2 pro osobní a dodávkové automobily, k níž má dojít v červenci, varoval prezident Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) a generální ředitel BMW Oliver Zipse a uvedl, že nová, ekologická Evropa by se neměla řídit kulturou zákazů a omezování.

„Jaký obraz máme na mysli, když přemýšlíme o Evropě v letech 2030, 2040 a 2050? Je nová, zelená Evropa poháněna kulturou zákazů a omezení, nebo je stimulována inovacemi a konkurenceschopností? Transformace odvětví mobility probíhá tady a teď,“ prohlásil Oliver Zipse. „Automobilový průmysl plně přispěje k cíli, kterým je Evropa bez emisí uhlíku v roce 2050 – v rámci technologicky neutrálního a holistického přístupu. A za vhodných podmínek jsme otevřeni ještě vyšším cílům v oblasti snižování emisí CO2v roce 2030,“ dodal.

To však závisí na dostatečném počtu dobíjecích míst a vodíkových stanic přímo v EU. ACEA proto vyzývá Evropskou komisi, aby využila příležitosti, kterou jí nabízí připravovaná směrnice o infrastruktuře pro alternativní paliva, a konečně zavedla závazné cíle pro infrastrukturu ve všech členských státech. „Bez těchto cílů narazíme v oblasti e‑mobility na úzké hrdlo a naše transformace ztratí tempo,“ varoval Oliver Zipse.

Prezident ACEA dále upřesnil, že na cestě k nule musí každá dostupná technologie sehrát svou roli. Odvětví musí využívat všechny dostupné technologie pohonu, aby se snížila uhlíková stopa vozového parku. „Musíme zajistit, aby tato transformace neomezila naši mobilitu. Ať už jde o ekonomiku, naše osobní vztahy, sociální soudržnost a začleněnost – úroveň mobility je jasným ukazatelem pokroku,“ dodal.

(lan)

Foto: LAN

spinner