​IMDG Code 2022 oficiálně vyhlášen

​IMDG Code 2022 oficiálně vyhlášen

4.2. - Vydání IMDG Code 2022 (včetně dodatku 41-22) vstupuje v platnost 1. ledna 2024 a může být dobrovolně uplatňováno od 1. ledna 2023. Jedná se o předpisy o přepravě nebezpečných věcí pro námořní dopravu, které lze uplatňovat na dobrovolném základě od 1. ledna 2023. IMDG- Code je zaveden jako právně závazný změnou nařízení o námořní přepravě nebezpečného zboží. Za účelem zjednodušení multimodální přepravy nebezpečných věcí jej však lze od 1. ledna 2023 uplatňovat na dobrovolné bázi.

IMDG-Code je pravidelně revidován, aby byly zohledněny nové požadavky na stávající látky nebo nové látky. Výbor pro námořní bezpečnost IMO přijal rezoluci MSC.501 (105), která uvádí nadcházející změny (41-22) IMDG Code.

Změny (41-22) IMDG Code jsou určeny k tomu, aby byly uplatňovány v souladu s dodatky k Doporučení OSN pro přepravu nebezpečného zboží, 21. revizní vydání. Jedná se o následující změny:

 • Nová definice pro „plášť tlakové nádoby“ v 1.2.1 IMDG Code;
 • Přidání telefonního čísla ke druhu lithiové baterie;
 • Nová kapitola týkající se „Přemístitelných nádrží s pláštěm vyrobeným z plastů vyztužených vlákny (FRP);
 • Vypuštění „zvláštního uložení“ u poznámky 1 v odstavci 7.2.7.1.4, protože již neplatí.
 • Dále, na základě změn (Amdm. 41-22) IMDG Code, byla schválena revidovaná konsolidovaná verze Průvodce EmS, viz MSC.1/Circ.1588/Rev.2.

  (sh)

  Ilustrační foto: LAN

  spinner