EBA zveřejnil bezpečnostní zprávu za rok 2018

EBA zveřejnil bezpečnostní zprávu za rok 2018

24.10. - Železniční spolkový úřad (EBA) zveřejnila bezpečnostní zprávu za loňský rok. Kvůli zvýšenému výskytu závad u zásilek nebezpečných věcí přicházejících ze zahraničí se EBA přednostně zaměřil na jejich kontrolu.

V oblasti přeprav nebezpečných věcí provedl EBA v loňském roce celkem 12 800 kontrol. EBA jako nejvyšší příslušný úřad Německa pro bezpečnost v této oblasti na železnici jednou ročně informuje o svých zjištěních. Jako v předchozích letech i loni byly kontroly zaměřeny především na nebezpečné věci ze zahraničí. V roce 2018 došlo sice v této oblasti k nepatrnému zlepšení, ale při srovnání se zásilkami nakládanými v Německu je stále počet závad vyšší.

Z 12 800 kontrol byly u 6,9 % zjištěny závady, což představovalo celkové zlepšení o 0,5 procentního bodu proti roku 2017. Kromě běžných kontrol nebezpečných věcí se EBA v loňském roce více zaměřila na stav RID nekonformních cisternových vozů.

(sh)

Foto: SH

spinner