Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR 2023

Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR 2023

21.12. - Dohoda ADR, která byla přijata 30. září 1957 v Ženevě pod záštitou Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (UNECE) a vstoupila v platnost 29. ledna 1968, prochází pravidelnými aktualizacemi. V listopadu 2022 byla zveřejněna Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR 2023), do níž byly zaneseny změny z let 2020-2022. Dohoda ADR 2023 vstoupí v platnost 1. ledna 2023.

Tato dohoda má za cíl zvýšit bezpečnost mezinárodní silniční přepravy nebezpečných věcí. Její přílohy A a B obsahují technické požadavky na silniční dopravu, tedy podmínky, za kterých mohou být nebezpečné věci, jsou-li povoleny k přepravě, přepravovány v mezinárodní přepravě. Dále stanoví i jednotná pravidla týkající se konstrukce a provozu vozidel přepravujících nebezpečné věci. Stanoví také mezinárodní požadavky a postupy pro školení a bezpečnostní povinnosti účastníků.

Více informací o této dohodě lze zjistit v sekci ADR na webových stránkách Dopravní divize EHK OSN. Rovněž veškeré opravy této publikace budou zveřejněny na stejné webové stránce. Dohoda ADR 2023 je prozatím vydávána v anglickém a francouzském jazyce s tím, že je připravována i ruská jazyková verze.

Tištěnou publikaci lze získat od distributorů United Nations Publications nebo v prodejní kanceláři EHK OSN.

sh

Ilustrační foto: Ministerstvo dopravy

spinner