Vladimír Zelený (ABPZ) pro DN

„Bezpečnostní poradce by měl být nezávislou osobou“

„Bezpečnostní poradce by měl být nezávislou osobou“

Jedním z nelehkých úkolů, který by se měl podle prezidenta Asociace bezpečnostní poradců a znalců (ABPZ) Vladimíra Zeleného řešit, je prosazení nezávislosti bezpečnostních poradců. „Současná praxe je mnohdy také taková, že bezpečnostním poradcem je představitel firmy, který sám sebe upozorňuje na případné nedostatky v manipulaci s nebezpečnými věcmi,“ řekl Vladimír Zelený.

Asociace bezpečnostních poradců a znalců letos slaví desáté výročí svého vzniku. Můžete přiblížit její historii a současnost?

„K založení asociace před deseti roky nás přivedla potřeba sdílet informace, vyměňovat si zkušenosti, poradit si s řešením provozních problémů, vysvětlit předpisy a zároveň získávat informace o připravovaných změnách v legislativě. Bylo dobré, že nad založením asociace si vzalo záštitu ministerstvo dopravy, konkrétně odbor drah, železniční a kombinované dopravy. Měli jsme tenkrát také přímo zdroj, který nás informoval právě o chystaných legislativních změnách. Česká asociace byla vůbec první asociací bezpečnostních poradců RID v celé Evropě, dnes jich už několik existuje, vznikla také Evropská asociace bezpečnostních poradců, naše asociace je jejím členem. Pravděpodobně v září letošního roku proběhne setkání zástupců evropských asociací bezpečnostních poradců. Česká asociace má momentálně 114 členů, což je podle mého odhadu přibližně 80 procent všech certifikovaných bezpečnostních poradců u nás. Momentálně probíhá přezkušování bezpečnostních poradců, uvidíme tedy, kolik poradců zůstane v tomto oboru či kolik přibude nových. Jsem rád, že všechny klíčové firmy působící v oblasti přeprav nebezpečného zboží mají v asociaci své zástupce. Asociace zastřešuje i znalce, kteří například provádějí technické kontroly železničních cisteren.“

Co musí člověk absolvovat, aby se mohl stát bezpečnostním poradcem, jaké nároky jsou na něj kladeny?

„Musí mít za sebou pět let praxe v prostředí, kde se provádí manipulace s nebezpečnými látkami, dále středoškolské vzdělání, musí absolvovat příslušný kurz a na základě úspěšně zvládnutých zkoušek získat certifikát bezpečnostního poradce. Zkoušky organizuje a certifikát vydává ministerstvo dopravy.“

Co má takový poradce v náplni práce?

„Především zdůrazňuji, že bezpečnostní poradce je skutečně poradce. Mnoho firem si myslí, že jeho úkolem je kontrolovat. To je omyl. Bezpečnostní poradce musí chodit po firmě, mít oči otevřené a dívat se, co je kde dobře a co je špatně. Musí upozorňovat na zjištěné nedostatky a podílet se na zkvalitňování činností spojených s manipulací s nebezpečným zbožím. Musí také pomáhat s výběrem vhodných dopravních prostředků, s vybaveností vozidel potřebnými pomůckami a podobně. To jsou samozřejmě jen některé úkoly, jeho činnost je daleko rozsáhlejší.“

Do jaké míry jsou pro danou firmu doporučení bezpečnostního poradce závazná?

„Bezpečnostní poradce může pouze doporučovat, závaznost jeho doporučení je pak věcí majitele firmy či jejího vedení. Je jen na nich, zda tyto návrhy budou akceptovat a realizovat nápravu závad nebo nikoli. Například nová právní úprava platná od 1. ledna 2013 klade velké nároky na plniče a stáčeče železničních cisteren. Legislativa jasně hovoří o tom, že plnič či stáčeč je organizace, ve které se zajišťuje plnění nebo stáčení cisteren. Plnič (organizace, ve které se zajišťuje plnění nebo stáčení cisteren) má například povinnost vypracovat technologický postup, má povinnost překontrolovat před a po vykládce všechny armatury. Nedovedu si představit, že zaměstnanec pověřený organizací k činnosti plniče by si sám vypracoval technologický postup, jak bude provádět plnění. To je věc vedení firem. Občas narážíme na nepochopení právě ze strany firem, které si najmou například plniče cisteren a myslí si, že všechnu agendu s touto činností spojenou vyřídí za ně. Velkým nedostatkem je zkouška těsnosti ventilů. Když přijdu do firmy a zeptám se, jak kontrolují těsnost ventilů, odpověď zní, že pohledem. Dělám tuto práci od roku 1972, a pokud se zkoušené místo na cisterně pod určitým tlakem alespoň nepotře ,mýdlovým roztokem‘, nepozná se jen pohledem, zda je ventil těsný či nikoli.“

Bezpečnostní poradce je povinný pro každou firmu, která se podílí na manipulaci s nebezpečným zbožím?

„Každá firma, která zmanipuluje (naplní, vyloží, odešle nebo přijme, přepraví) za rok více než 50 tun nebezpečného zboží, musí mít bezpečnostního poradce. Zkrátka všichni účastníci celého procesu, kteří manipulují s nebezpečnými látkami, musí mít bezpečnostního poradce. Je jedno, zda tyto činnosti zajišťují zaměstnanci dané firmy nebo externí spolupracovníci.“

Jakým způsobem se kontroluje to, zda firmy spolupracují s bezpečnostním poradcem a zda lidé, kteří manipulují s nebezpečnými látkami, mají příslušné školení?

„Osvědčení bezpečnostním poradcům vydává ministerstvo dopravy, kde se také dělají příslušné zkoušky. Nadřízeným orgánem, který může požádat dopravce, přepravce a ostatní účastníky, aby předložili ke kontrole potřebné dokumenty, je ministerstvo dopravy. Ministerstvem dopravy pověřeným orgánem, který kontroluje plnění ustanovení zakotvených v RID, je pak Drážní úřad.

Nehrozí v případě, že je bezpečnostní poradce zároveň zaměstnancem firmy nakládající s nebezpečnými věci, tak trochu střet s managementem dané firmy třeba ve věci investic, které jsou pro poradce klíčové, a pro vedení firmy na okraji zájmu?

„Samozřejmě ano, ale tomu nijak nezabráníte. Znám řadu případů z praxe, kdy bezpečnostní poradce upozorňuje na některé nedostatky a naráží na nevoli příslušných lidí tyto nedostatky odstranit. Řešením by byla snad jen nezávislost bezpečnostních poradců.“

Je nějaká šance, že bezpečnostní poradci budou nezávislé osoby? Podniká něco v tomto směru vaše asociace?

„Určitě ano, záleží na předpisech. Například znalci nezávislí jsou. Znalec, který uschopňuje dopravní prostředek, je nezávislý. Naše státní správa by na požadavky na nezávislost bezpečnostních poradců i slyšela, ale problém je v tom, že s nezávislostí poradců zatím nepočítá nařízení Evropské unie. Aby se to změnilo, musela by se přijmout příslušná změna legislativy a ta by musela projít schvalovacím procesem ve všech členských zemích EU. Je to tedy velmi zdlouhavý proces. Ale postavení bezpečnostního poradce jako nezávislého orgánu je jedním z cílů Evropské asociace bezpečnostních poradců.“

Co je nového v legislativě, která upravuje manipulaci s nebezpečným zbožím?

Od ledna letošního roku měl platit nový předpis RID, který ještě ale nevyšel ve Sbírce zákonů, a bude tak platit zřejmě od poloviny roku. Přináší několik novinek, ale žádné převratné změny. Další změny se připravují od roku 2015, například v souvislosti s využitím navigačního systému Galileo se chystají projekty sledování pohybu železničních cisteren s nebezpečným zbožím. Měl by být přehled, kde se která cisterna nachází, bude dokonce možné zakázat vjezd cisteren do některých oblastí. Pokud taková cisterna vjede do zakázaného místa, vlak s danou cisternou se automaticky zastaví. Bude také možné sledovat to, zda kola cisterny neopustila koleje, zda cisterna nevykolejila. To jsou velmi očekáváné novinky.“

Bude se toto sledování týkat i silnice?

„Já si myslím, že auta jsou na tom, pokud jde o možnosti sledování pohybu vozidel, dále než železnice. Každé auto dnes vlastní nějaký navigační přístroj, dopravci se snaží mít přehled o pohybech svých vozidel. Potíž je v tom, že to není nijak stanoveno zákonem. I kamionům s nebezpečným zbožím by měl být zakázán vjezd do některých oblastí. Neumím si například představit, co by se stalo, kdyby se na hlavní křižovatce v centru Kralup nad Vltavou převrátila cisterna s propan-butanem. A to zde tyto cisterny zcela běžně jezdí.“

Co vás jako bezpečnostní poradce nejvíce trápí?

„Pokud budu mluvit za sebe, tak je to v první řadě již zmíněná nezávislost bezpečnostních poradců. Dále nemají takové podmínky, jaké by si pro svou práci zasloužili. Trápí mě, že existují firmy, které berou bezpečnostní poradce jako určitou zátěž. Teprve v případě, že se něco stane, se řeší to, proč se to vlastně stalo a co se zanedbalo. Trápí mě to, že když už se něco stane, tak se k tomu viníci nejsou schopni postavit čelem a hledá se složitě, na koho by se to svedlo. Některé firmy raději vkládají peníze do advokátů, kteří je pak mají dostat z problémů, než do prevence mimořádných událostí.“

Tomáš Johánek

spinner