V přístavu Koper poprvé zakotvila loď poháněná LNG

V přístavu Koper poprvé zakotvila loď poháněná LNG

24.5. - Minulý víkend v přístavu Koper zakotvila loď Scandola, první s pohonem na LNG. Kontejnerová loď rejdaře CMA CGM s kapacitou 15 000 TEU představuje významný krok k odpovědnějšímu přístupu k životnímu prostředí a postupnému snižování emisí oxidu uhličitého. Při této příležitosti loď navštívili Gregor Belič, člen správní rady přístavu Koper, a Bine Štancar, generální ředitel CMA CGM Adriatic Cluster.

Scandola je jednou z 35 lodí ve flotile francouzského rejdaře, které jsou poháněny zkapalněným zemním plynem (LNG). Očekává se, že do roku 2028 se počet lodí poháněných bezuhlíkovými palivy zvýší na 120, což sníží emise oxidu uhličitého až o 20 % ve srovnání s loděmi poháněnými fosilními palivy.

Toto ekologické obchodní rozhodnutí je součástí závazku majitele lodí dosáhnout do roku 2050 čistých nulových emisí nebo klimatické neutrality a v předchozích letech výrazně snížit emise celé logistické skupiny. "Příjezd lodi CMA CGM Scandola je důkazem našeho závazku snižovat uhlíkovou stopu a zavádět ekologičtější formy dopravy a logistiky," uvedl Bine Štancar.

Využití LNG jako pohonné hmoty v námořní dopravě je v současnosti považováno za jeden z nejslibnějších a nejúčinnějších alternativních zdrojů energie, který pomáhá snižovat negativní dopady námořní dopravy na životní prostředí a chránit kvalitu ovzduší. Očekává se, že při použití paliva LNG se dosáhne až o 99 % nižších emisí oxidů síry (SOx), o 91 % nižších emisí pevných částic a o 92 % nižších emisí oxidů dusíku (NOx), a to jak během plavby, tak v podobě místních emisí během kotvení lodi v přístavu.

"Jsme rádi, že cíle společnosti CMA CGM jsou v souladu se strategií udržitelného rozvoje přístavu Koper, která je založena na zachování standardů ekologické udržitelnosti, snížení uhlíkové stopy společnosti a zvýšení energetické soběstačnosti prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie. Kromě toho se v přístavu Koper již řadu let snažíme zapojit majitele lodí do aktivit zaměřených na snižování zátěže životního prostředí. Proto jsme nedávno zavedli systém environmentálního indexu lodí (ESI), který používají i jiné přístavy k motivaci a odměňování ekologičtějších lodí," uvedl Gregor Belič a dodal, že lodě, které splňují několik environmentálních kritérií pro snížení dopadu na životní prostředí, již mohou platit nižší přístavní poplatky. To je jedna z klíčových komparativních výhod přístavů zapojených do systému ESI.

Úsilí o dosažení cílů energetické transformace přístavu Koper se stále více realizuje především prostřednictvím zajištění infrastruktury pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. V současné době se dokončují investice do fotovoltaických elektráren na střechách skladů, které by měly být připojeny k vnitřní síti do letošního léta.

(pav)

Foto: Peter Kleva/Port of Koper

spinner