​Rozšíření služeb rejdařů o pozemní část může vytěsnit mnoho zasílatelů z Austrálie)

​Rozšíření služeb rejdařů o pozemní část může vytěsnit mnoho zasílatelů z Austrálie)

14.9. - Lodní linky upevňující svůj vliv na kontejnerový dodavatelský řetězec by mohly vyústit v „zmizení“ mnoha nezávislých spedičních společností. Poslední varování vůči dominantnímu postavení dopravců na trhu pochází od organizace International Forwarders & Customs Brokers Association of Australia (IFCBAA), která tvrdí, že jejich kontrola nad kapacitou námořní nákladní dopravy vytlačí dopravce na pevnině.

Stuart McFarlane, spediční manažer IFCBAA pro leteckou a námořní dopravu, uvedl, že dopravci upřednostňují rezervace námořní přepravy od zákazníků spedic, kteří souhlasí s využíváním jejich pozemních logistických služeb.

Dříve by tyto služby zpravidla zajišťovali speditéři, kteří vlastní a provozují silniční nákladní vozidla nebo uzavírají subdodavatelské smlouvy s poskytovateli logistiky podle vlastního výběru. A opravdu, zdroj Loadstar přinesl tvrzení, že námořní linky v Austrálii používaly takovou přednostní rezervační taktiku, aby získaly přístup k údajům o zákaznících spedičních společností a mohly přímo obchodovat s odesílateli – což Hapag-Lloyd i Hamburg Süd popřely; nicméně pan McFarlane tvrdil, že tato obchodní strategie vertikální integrace, kterou uplatňují některé z největších námořních linek, je staví do přímé soutěže s nezávislými a malými a středními podniky zajišťujícími spediční služby v oblasti pozemní logistiky, skladování a celního odbavení.

McFarlane řekl: „V současné době mají námořní dopravci nebývalou tržní sílu a mají jedinečné postavení pro to, aby zvýšili poptávku po přístupu ke kapacitám námořní nákladní dopravy za účelem kontroly cen pozemních služeb. Dopravci také obvykle vlastní nebo si pronajímají kontejnery potřebné pro přístup k zaoceánské přepravě.“

Znepokojení IFCBAA a jejích členů spočívá v tom, že způsob, jakým trh dopravců využívá svou značnou tržní sílu, by mohl vést k tomu, že zasílatelé nebudou schopni soutěžit. A bez nezávislých spedičních společností by došlo k „podstatnému zmenšení“ hospodářské soutěže na trhu, kde by se odesílatelé mohli spolehnout na velmi malou skupinu globálních hráčů.

„V důsledku toho může zaniknout mnoho spedičních společností a příslušné spediční a logistické služby budou k dispozici pouze australským odesílatelům a příjemcům jako „vázané služby“ dostupné prostřednictvím subjektů přidružených k dopravcům a malého počtu nadnárodních spedičních společností", dodává pan McFarlane.

IFCBAA tvrdí, že toto chování dopravce může být v rozporu s australským soutěžním a spotřebitelským zákonem, a vyzvala své členy, aby komisi pro hospodářskou soutěž předložili důkazy. Vývoj je posledním z dlouhého seznamu odporu vůči lodním linkám od doby, kdy začala pandemie a poptávka po kontejnerové dopravě začala převyšovat nabídku, takže mnoho odesílatelů a speditérů obviňovalo své zdroje z „vydřidušských cen“, přestože úroveň služeb prudce poklesla. Lodní linky zase rychle svalují vinu na vysokou míru globálního přetížení přístavů.

(SSL)

Foto: Fremantle Ports

spinner