Přístav Hamburk: loni pokles, letos optimismus

Přístav Hamburk: loni pokles, letos optimismus

Celkově bylo na terminálech přístavu Hamburk v loňském roce přeloženo 126,3 milionu tun zboží, což představuje pokles o ‑7,6 procenta ve srovnání s dobrými výsledky roku 2019. Také překlad kusového zboží (87,8 milionu tun) zaznamenal pokles o ‑7,9%, stejně jako překlad hromadného zboží (38,5 milionu tun). Ten se snížil o ‑6,7%. V segmentu kontejnerů bylo loni zmanipulováno celkem 8,5 milionu TEU, tedy o 7,9% méně než v roce 2019. Přístavní správa zveřejnila výsledky minulý týden.

Následky celosvětové pandemie korony dopadly na hamburský přístav především v první polovině loňského roku. Prvních šest měsíců ovlivnilo odstavení mnoha sektorů ekonomiky, pokles spotřeby a snížení plánovaných liniových odjezdů. V Hamburku to vedlo ke dvoucifernému snížení objemu přepravy. „Potěšilo nás, že ve druhé polovině roku došlo k obratu v dopravě zboží, a celkový výsledek roku 2020 ukazuje pouze jednociferný pokles,“ řekl Axel Mattern, člena představenstva Hafen Hamburg Marketing e.V. (HHM).

Překlad zámořského zboží v přístavu se ve 4. čtvrtletí vyvíjel pozitivněji, než se očekávalo, i když vzestupný trend byl patrný již od třetího kvartálu. Celkový překlad zboží ve 4. čtvrtletí dosáhl loni o 3% lepšího výsledku než ve srovnatelném období roku 2019. Překlad kontejnerů byl ovšem o 1,2% nižší.

„Je zajímavé, že se téměř totožně vyvíjel jak import s 4,4 milionu TEU (‑7,8%), tak i export s 4,2 milionu TEU (‑8,2%). V prvním pololetí se silně propadly především importy z Asie. Zajímavá je také skutečnost, že se celkem stabilně vyvíjely přepravy do vnitrozemí a jejich objem se propadl pouze o ‑5,8%. U transshipment překladu kontejnerů jsme zaznamenali pokles 11,6%,“ doplnil Axel Mattern.

Pro Ingo Egloffa, druhého člena představenstva HHM, znamenal rok 2020 především výzvu. „Společnými silami se nám podařilo po celou dobu udržet přístav, s jeho terminály, logistickou, servisní podporou a dopravním napojením na vnitrozemí, v chodu. Moje poděkování patří všem lidem, kteří v dopravě pracují s obrovským nasazením i ve ztížených podmínkách, a to nejen v Hamburku, ale i ve světě. To vše přispívá k hospodářské stabilitě,“ zdůraznil Ingo Egloff.

V segmentu hromadného zboží se pozitivně vyvíjel překlad obilí v exportním směru. Přeložené 2,2 milionu tun znamenají meziroční nárůst (+198,6%) překladu v segmentu „agribulk“. Naproti tomu se propadly importy uhlí (‑35%) a rud (‑4,4%). V segmentu překladu tekutého zboží (11,6 milionu tun) došlo k poklesu o ‑8,4%.

Během loňského roku přístavní správa zaznamenala rozdílný vývoj v překladu kontejnerů s nejdůležitějšími obchodními partnery hamburského přístavu. Pokles kontejnerové přepravy s nejdůležitějším partnerem Čínou (‑8,2%) nemohl vyvážit pozitivní vývoj v dalších zemích. Především když vedle Číny vykázala pokles objemů i kontejnerová přeprava s Ruskem (‑12,7%), Švédskem (‑8,6 %), Jižní Koreou (‑10,4%), Brazílií (‑11,1%) a Polskem (‑7,3%).

Do Top 10 přepravních destinací přístavu, které zaznamenaly růst kontejnerové přepravy, patří vedle USA (+1,8%), také Singapur (+5,3%), Velká Británie (+28,2%) a Malajsie (+6,0%). Rekordní výsledek 591tisíc TEU loni vykázala kontejnerová přeprava s USA. „Pozitivní vývoj kontejnerové přepravy s USA je překvapivý především v době snížení poptávky a utlumení ekonomiky způsobené koronou. Růst kontejnerové přepravy s Velkou Británií (rekordní objem 266 tisíc TEU) lze zdůvodnit zvýšením dodávek před brexitem,“ vysvětlil Ingo Egloff.

Druhé nejlepší výsledky přístavní železnice

Po železnici bylo loni do vnitrozemí přepraveno 46,6 milionu tun a 2,6 milionu TEU. Meziroční propad v přepravách kontejnerů (‑4,4%) byl podstatně menší než propad celkového překladu kontejnerů. Podíl železnice na přepravách do vnitrozemí se tak Hamburku dokonce podařilo zvýšit na 50,7 procenta (+1,3%).

Dobré perspektivy díky investicím

Axel Mattern připomněl, že jak Hamburg Port Authority (HPA), tak i přístavní společnosti využily minulý rok k investicím do infrastruktury, modernizaci přístavních zařízení a zavádění nových technologií. Provozovatelé terminálů HHLA a Eurogate investovali do dalších kontejnerových jeřábů v přístavní části Waltershof. Díky tomu jsou terminály dobře vybaveny pro překlad největších kontejnerových lodí v současnosti. Největším kontejnerovým lodím ulehčí naplutí přístavu i díky probíhajícímu prohloubení plavební dráhy na Labi, které běží podle plánu a mělo by být dokončeno ještě v letošním roce. Od prosince loňského roku mohou navíc dovozci těžit z nové právní úpravy dovozní daně.

Výhled pro rok 2021? Optimistický

V průběhu letošního roku očekávají analytici marketingové organizace přístavu Hamburk stabilní vývoj překladu zámořského zboží. Při obnovení v dnešní době dočasně pozastavených liniových odjezdů a zavedení nových by mohl přístav dosáhnout překladu 130 milionů tun zboží
a 8,7 milionu TEU.

(mna)

Foto: HHM

spinner