​Odvětví lodní dopravy výrazně znečisťuje životní prostředí v Evropě

​Odvětví lodní dopravy výrazně znečisťuje životní prostředí v Evropě

8.9. - EU za posledních 30 let schválila řadu předpisů na ochranu životního prostředí před negativními účinky lodní dopravy. Mnoho z nich překračuje minimální mezinárodní standardy. S ohledem na změnu klimatu a očekávaný nárůst dopravy to však podle zprávy Evropské agentury pro námořní bezpečnost (EMSA) a Evropské agentury pro životní prostředí (EUA) na ochranu citlivých mořských a pobřežních oblastí a zdraví Evropanů nestačí.

Je prvním, kdo popisuje dopad námořní dopravy v Evropě na životní prostředí. Studie zkoumala emise skleníkových plynů, znečištění ovzduší, úniky ropy, vypouštění odpadních vod, plastů, hluk pod vodou a zanášení endemických druhů zvířat a rostlin do jiných vodních ploch. „Přestože je evropská námořní doprava zásadní pro naši ekonomickou prosperitu, tato zpráva ukazuje, že toto odvětví spolu s celým mezinárodním odvětvím námořní dopravy musí naléhavě vyvinout další úsilí ke snížení své ekologické stopy,“ řekl Hans Bruyninckx, výkonný ředitel EHP.

Kontejnerové lodě jsou odpovědné za jednu třetinu CO2 emisí - podle zprávy byly lodě zodpovědné za 13,5 % všech emisí skleníkových plynů způsobených provozem v EU v roce 2018. Silniční provoz byl největším znečišťovatelem se 71 %, letecký provoz představoval 14,4 % emisí. Lodě kotvící v přístavech Evropského hospodářského prostoru vypustily v roce 2018 přibližně 140 milionů tun nejdůležitějšího skleníkového plynu CO2. To odpovídá přibližně 18 % veškeré emise CO2 způsobené námořní dopravou po celém světě v tomto roce. Třetina částky pochází z kontejnerových lodí. Námořní doprava také poskytuje 24 % všech oxidů dusíku (NOx) a oxidů síry (SOx) a 9 % emisí jemného prachu způsobeného ekonomikou EU. A to navzdory skutečnosti, že flotila EU s přibližně 18 000 loděmi je podle zprávy moderní a do značné míry odpovídá nejnovějším normám energetické účinnosti.

(SSL)

Foto: Ningbo Port

spinner