Maersk věří „zeleným“ palivům

Maersk věří „zeleným“ palivům

Lee Kindbergová, ředitelka pro životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj zastoupení rejdařství Maersk pro Severní Ameriku, vystoupila v dubnu v online slyšení před členy podvýboru pro pobřežní stráž a námořní dopravu v americkém Kongresu. Expertka se věnovala budoucnosti bezuhlíkové námořní dopravy, zejména problematice lodních paliv, spolupráce rejdařů s přístavy a zavádění ekologických technologií.

„Je vzrušující být součástí komunity námořní dopravy v této přelomové době – sektor prochází proměnou srovnatelnou s nástupem kontejnerizace ve 20. století,“ řekla Lee Kindbergová.

Námořní doprava je energeticky nejúspornějším typem přepravy zboží na velké vzdálenosti. Podle statistik produkuje 2 až 3 procenta veškerého světového objemu emisí CO2. Mezinárodní námořní organizace IMO stanovila ambiciózní cíle pro dekarbonizaci, vylepšení efektivity, snížení emisí skleníkových plynů a dalších škodlivin jako je síra. Omezení vlivu námořní dopravy na životní prostředí musí jít cestou zvyšování efektivity pohonu a snižování škodlivých emisí.

V uplynulém desetiletí rejdařství Maersk snížilo spotřebu paliva a díky tomu i objem emisí přepočtených na jeden přepravený kontejner o více než 46 procent. Za úspěchem stojí tři hlavní kroky: nasazení nových, větších plavidel, přestavba stávajících lodí na ekologičtější a efektivnější pohon a optimalizace provozu a managementu flotily.

V prosinci 2018 Maersk oznámil interní cíl dosáhnout úplné dekarbonizace flotily do roku 2050. V současné době provozuje rejdařství více než 700 lodí, což představuje největší flotilu obchodních plavidel na světě. Do roku 2030 nasadí Maersk do služby první loď s nulovými uhlíkovými emisemi. V tomto časovém horizontu také plánuje pomocí snižování spotřeby paliva dosáhnout snížení emisí o 60 procent oproti úrovni roku 2008. Dekarbonizační cíl pro rok 2050 bude vyžadovat masivní inovační proces v pohonných i palivových technologiích. Rejdařství se může opřít o partnerství s technologickými společnostmi, investory, politiky a zejména zákazníky.

Letos v březnu Maersk deklaroval další ambiciózní cíle: Do roku 2023 nasadit do služby první loď s nulovými emisemi, o sedm let dříve oproti původnímu plánu. Plavidlo bude využívat jako palivo „zelený“ metanol. Tato loď, stejně jako všechny další jednotky, bude konstruována tak, aby mohla vedle standardního námořního fosilního paliva využívat i některé z alternativních paliv s nulovými emisemi. Maersk zákazníkům, kteří kladou zvýšený důraz na ekologii, nabízí službu „ECO Delivery“, v jejímž rámci jsou používána biopaliva.

„Největším výzvám při přechodu na paliva s extrémně nízkými nebo nulovými emisemi ovšem nečelíme na moři, ale na zemi. Technologické změny v lodním pohonu jsou zanedbatelné ve srovnání s obrovskými nároky na inovace při zajišťování a distribuci nových ekologických zdrojů energie,“ uzavřela Lee Kindbergová.

(red)

Foto: Maersk

spinner