Jak to vidí Martin Hubeňák, zástupce pro střední a východní Evropu, přístav Antverpy

Jak to vidí Martin Hubeňák, zástupce pro střední a východní Evropu, přístav Antverpy

Města Antverpy a Bruggy se nedávno rozhodla sloučit své přístavy. Transakce podléhá řadě obvyklých schvalovacích procesů včetně potřeby získat souhlas od příslušných protimonopolních úřadů. Poté bude následovat integrační proces, který se obě strany budou snažit dokončit v průběhu letošního roku. Zatím se tedy pro zákazníky nic nemění.

Jakmile však integrační proces dospěje k závěru, bude se jednat o významné posílení společného umístění přístavů v globálním dodavatelském řetězci i jejich pozice z hlediska investic v chemickém průmyslu. Budeme zdaleka nejdůležitějším chemickým uzlem v Evropě.

Sjednocený přístav provozovaný přístavem Antverpy‑Bruggy se navíc stane nejdůležitějším evropským kontejnerovým přístavem (157 milionů tun za rok), jeho nejdůležitějším přístavem a největším přístavem
Ro/Ro. Kromě toho bude přístav odpovědný za manipulaci s více než 15% z celkového množství přepravovaného plynu v Evropě. Díky celkové přepravě 278 milionů tun ročně si budeme moci upevnit naši vedoucí pozici ve světě.

A konečně, sloučení obou přístavů bude také představovat komerční a propagační trumf, který nám umožní se ještě lépe etablovat na trhu a vytvořit významnou značku v námořním sektoru. Umožní nám pokračovat na cestě k dosažení udržitelnosti a jsem přesvědčen o tom, že přilákáme i nové tržní příležitosti. Mám na mysli například zónu NextGen v Antverpách či zónu námořní logistiky v Zeebrugge.

Spojení přístavů Antverpy a Zeebrugge přinese zcela určitě krátkodobou i dlouhodobou přidanou hodnotu nejen přístavním společnostem a jejich zaměstnancům, ale zejména jejich evropským zákazníkům a dalším zúčastněným stranám. Společně dokážeme více, uděláme to lépe a budeme silnější. Spolupráce zajistí náš udržitelný růst, zlepší naši odolnost vůči budoucím výzvám a umožní nám spolupracovat na vytvoření větší podpory ve společnosti, abychom se mohli stát vedoucím přístavem v námořním, logistickém a průmyslovém odvětví.

(mna)

spinner