IMO a Německo podpoří snižování emisí v asijské regionu

IMO a Německo podpoří snižování emisí v asijské regionu

Mezinárodní námořní organizace IMO a německé spolkové ministerstvo pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost podepsaly počátkem dubna dohodu o přípravě projektu, jehož cílem je snížení emisí v námořní dopravě v regionu východní a jihovýchodní Asie.

Dohoda je prvním krokem v ambiciózním projektu „Blue Solutions“, který podporuje země východní a jihovýchodní Asie v opatřeních pro snížení celkové úrovně emisí skleníkových plynů i dalších škodlivin. Jde především o snížení produkce emisí z lodí kotvících v přístavech i u dopravního spojení přístavů s vnitrozemím díky vylepšování energetické efektivity, optimalizaci procesů a zavádění inovativních technologií (tzv. „modrá řešení“).

Projekt pomůže s identifikací příležitostí pro snížení emisí v námořní dopravě a ukáže možnosti technologických řešení ve spolupráci s dalšími partnery v regionu. Děkujeme Německu za tuto podporu a těšíme se na kooperaci s dalšími státy a subjekty ze soukromého i veřejného sektoru. Plnohodnotná doporučení budeme mít k dispozici koncem letošního roku,“ řekl Jose Matheickal, ředitel sekce pro partnerství a spolupráci IMO.

Společný projekt IMO a spolkového ministerstva životního prostředí bude mít rozpočet 385697 EUR. Poskytne data, s nimiž bude možné dále pracovat přímo v regionu a na úrovní jednotlivých států.

Do projektu se zapojí národní vlády, námořní sektor, přístavní správy, operátoři, technologické firmy, finanční instituce a místní samosprávy.

V přípravné fázi bude IMO spolupracovat s Čínou, Indonésií, Malajsií, Filipínami, Thajskem a Vietnamem. Jako expertní státy budou přizvány Japonsko, Jižní Korea a Singapur. Plnohodnotný projekt pro řešení emisí v námořní dopravě v Asii bude mít celkový rozpočet 15 milionů EUR.

(red)

Foto: IMO

spinner