​Železniční sektor vyjadřuje obavy z uspěchané revize směrnice o hmotnostech a rozměrech

​Železniční sektor vyjadřuje obavy z uspěchané revize směrnice o hmotnostech a rozměrech

22.9. - Evropský železniční sektor vyjádřil znepokojení nad oddělením revize směrnice o hmotnostech a rozměrech od nadcházející revize směrnice o kombinované dopravě a nad rychlostí, s jakou je revize směrnice o hmotnostech a rozměrech v současné době projednávána. Společenství evropských železničních a infrastrukturních společností (CER) zdůrazňuje, že obě směrnice měly být součástí stejného balíčku, a to právě proto, aby se podpořila jejich vzájemná součinnost a optimalizace celého dopravního systému prostřednictvím účinnější integrace jednotlivých druhů dopravy. Je nezbytné, aby oba návrhy byly projednávány společně a aby se zabránilo "oddělenému" přístupu, aby se dosáhlo optimalizace celého dopravního systému, tvrdí CER.

Obsah současného návrhu o hmotnostech a rozměrech vyžaduje podle CER zásadní změny, aby byl skutečně intermodální a interoperabilní s druhy dopravy šetrnými k životnímu prostředí, jako je železnice, přičemž tyto změny nelze řádně navrhnout bez jasné perspektivy nadcházející revize směrnice o kombinované dopravě.

Stanovisko CER, které přijali generální ředitelé železnic tento týden během 72. valného shromáždění asociace v Gdaňsku, je takové, že přeshraniční akceptace "gigalinerů" a "44tunových" vozidel se spalovacími motory de facto zvýší jejich využití pro dálkovou dopravu, kde má největší význam železnice a vnitrozemská plavba. To vyvolá opačný přechod na jiný druh dopravy, jak již bylo zdokumentováno v zemích, kde bylo používání těchto podle CER pomegalomanských vozidel povoleno na národní úrovni. Evropská komise ve své zprávě o posouzení dopadů (oddíl 6.1.5) uznává, že akceptování 44tunových a gigatunových vozidel v přeshraniční dopravě bude mít za následek obrácený modální přesun, a že by proto měla být uplatněna zmírňující opatření, jako je například zvážení návěsů jako "intermodálních nakládacích jednotek (ILU)", což je návrh, který by měl být ve skutečnosti zpracován v rámci revize směrnice o kombinované dopravě.

Rozšíření používání nadrozměrných vozidel a vozidel s nadměrnou hmotností rovněž podle CER dále zvýší bezpečnostní rizika. Evropská rada pro bezpečnost dopravy skutečně uznává, že "počet úmrtí vyvolaných srážkami s těžkými nákladními vozidly je mnohem vyšší než počet úmrtí při srážkách bez jejich účasti". Navíc počet úmrtí při srážkách s těžkými vozidly klesá pomaleji než počet úmrtí při srážkách pouze s lehkými vozidly, tvrdí CER.

Další důležitou obavu má CER z toho, že přeshraniční akceptace gigalinerů a 44tunových vozidel se spalovacími motory může zpomalit zavádění baterií v silniční nákladní dopravě, protože v zájmu kamionových společností bude využít dodatečný čtyřtunový limit k přepravě většího množství zboží (za což získají dodatečné příjmy), než aby měly na svých kamionech baterie (za což jim vzniknou dodatečné náklady).

Fakta, která je podle CER třeba vzít v úvahu:

* Železniční doprava je 9krát účinnější z hlediska emisí CO2 než silniční doprava.

* Železnice je 7krát energeticky účinnější než silniční doprava. To má zásadní význam v době, kdy je Evropa z 58 % závislá na dodávkách energie zvenčí.

* Jeden strojvedoucí lokomotivy může nahradit až čtyřicet řidičů nákladních automobilů, což je vzhledem k velkému nedostatku řidičů nákladních automobilů v Evropě významná výhoda.

Výkonný ředitel CER Alberto Mazzola řekl: "Je nezbytné, aby revize směrnic o kombinované dopravě a o hmotnostech a rozměrech byly posuzovány společně. Povolení přeshraničního provozu gigalinerů a 44tunových nákladních vozidel poháněných fosilními palivy je vysoce kontraproduktivní. Otevře a podpoří trh s těmito vozidly na dlouhé vzdálenosti, zatímco by měla být upřednostněna železnice, a vyvolá dramatický obrácený přechod na jiný druh dopravy, který působí proti dekarbonizaci dopravy. Dekarbonizace silniční dopravy bude dále ztížena a podpora bezemisních vozidel se zpozdí, protože provozovatelé dají přednost dalším 4 tunám nákladu na naftových vozidlech před dalšími 4 tunami na bateriích. Domníváme se, že oba návrhy by měly být uvedeny do souladu se strategií inteligentní a udržitelné mobility, kterou přijala současná Evropská komise."

(lan)

Foto: LAN

spinner