​UIRR: Kombinovanou dopravu v Evropě zasáhla recese

​UIRR: Kombinovanou dopravu v Evropě zasáhla recese

Kombinovaná doprava v Evropě se v prvním čtvrtletí roku 2022 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku snížila o 13,96 procenta. Tento pokles jen těsně zaostal za poklesem o 14,67 procenta, který utrpěla ve druhém čtvrtletí roku 2020 během nejhorší pandemie covid-19. Po poklesu o 6,46 procenta v posledním čtvrtletí roku 2022 znamená druhé záporné čtvrtletí v řadě, že se kombinovaná doprava nachází v dočasné recesi.

Index sentimentu Mezinárodní unie pro silniční a železniční kombinovanou dopravu (UIRR) odrážející podnikatelskou náladu pro nadcházejících 12 měsíců zůstává „negativní“. Kombinovaná doprava se ocitla v „dokonalé bouři“ způsobené vážnými problémy s přesností železniční nákladní dopravy, nedostatkem kapacity vlakových cest, trvale vysokými cenami trakční elektřiny, řadou nárazových stávek ve Francii a v Německu, oslabující poptávkou v důsledku výrazně zpomalující ekonomiky ve spojení s rozsáhlými volnými kapacitami dálkových silničních dopravců podpořenými sníženými cenami fosilních paliv.
UIRR navrhla několik řešení, jež jsou všechna proveditelná v rámci současného regulačního rámce, která by mohla problémy zmírnit. „Několik z nich bylo předloženo na zahajovacím zasedání Fóra jednotného evropského železničního prostoru (SERAF), nového a doufejme, že velmi produktivního interaktivního kanálu evropského železničního sektoru, který zprostředkovává Evropská komise. Kromě toho se odvětví intermodální dopravy i nadále důrazně zasazuje o to, aby členské státy využívaly soubor nástrojů komise v oblasti elektrické energie, který umožňuje okamžitý zásah, a zároveň zvažovaly hlubší otázky, jak dokončit restrukturalizaci trhu s elektřinou na kontinentu,“ uvedl prezident UIRR Ralf-Charley Schultze.

Evropský zákonodárce podle něj může dát najevo svou podporu postupnou úpravou regulačního rámce pro spotřební daně z fosilních paliv, revizí nařízení o TEN-T a rychlým přijetím prováděcích předpisů k nařízení o elektronických informacích o nákladní dopravě. Evropská komise může vyjádřit své preference prostřednictvím balíčku o ekologičtější nákladní dopravě, jehož vydání je naplánováno na 11. července tohoto roku.

(lan)

Foto: Pixabay

spinner