Kvůli útokům na lodě rostou ceny i přepravní časy, řešením je železniční kontejnerová přeprava

Kvůli útokům na lodě rostou ceny i přepravní časy, řešením je železniční kontejnerová přeprava

26.12. - Vzhledem k aktuální eskalaci problémů v Rudém moři rejdaři zastavili využívání Suezského průplavu. Množí se totiž útoky na lodě. Někteří rejdaři lodě proto pozastavili a vyčkávají, většina ale oznámila, že lodě budou dočasně obeplouvat Afriku při cestě mezi Evropou a Asií. To má zásadní důsledek: vedle předpokládaného zvyšování ceny se velmi razantně prodlužuje tranzitní čas. Konkrétně o cca dva týdny, což představuje navýšení o zhruba 50 procent. Proto se teď očekává vyšší využití železničního spojení. Společnost PST CLC Mitsui-Soko zajišťuje sběrné kontejnery s pravidelnými odjezdy a servis je schopna okamžitě zajistit i pro celé kontejnery jak z, tak do Číny.

Světový obchod aktuálně čelí dvojímu úderu v podobě problémů v Suezském a Panamském průplavu. „Mnoho předních světových lodních společností přesměrovalo své lodě kolem afrického mysu Dobré naděje, aby se vyhnuly Rudému moři a nepluly Suezským průplavem. Tím se samozřejmě prodlužuje doba přepravy a také náklady na přepravu pro všechny zúčastněné strany. Dopravní společnosti začaly přirozeně zavádět dodatečné příplatky na pokrytí těchto nákladů,“ konstatoval Petr Rožek, výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR.

Doba přepravy po moři delší až o dva týdny

Jak uvádí Jan Bláha, ředitel přeprav společnosti PST CLC Mitsui-Soko, množí se nejen útoky na tankery s ropou, ale bylo už zaznamenáno i několik útoků na kontejnerové lodě. Proto se mnozí rejdaři rozhodli nevyužívat Suezský průplav, a to do doby, než se situace zlepší.

„Lodě budou odkloňovány kolem Afriky. To bude znamenat velká zdržení. Předpokládáme, že se tranzitní čas po moři prodlouží až o dva týdny. Druhým negativním faktorem je nárůst cen. Vzhledem k mezinárodním podmínkám v námořní dopravě se změna cen bude týkat i zboží, které je již naloženo na lodích, které budou odkloněny. Rejdaři tedy mají na tuto přirážku nárok,“ uvedl Jan Bláha.

Celokontejnerové přepravy i sběrné kontejnery

Dodal, že alternativou pro námořní kontejnerové přepravy z a do Číny je železniční spojení, které je v aktuální situaci poměrně rychlé. Trvá zhruba 15 až 20 dnů a je realizováno jak v rámci celokontejnerových přeprav, tak v rámci sběrných kontejnerů. „Zájem o železniční přepravy teď roste, ceny jdou také nahoru, přesto se jedná o výhodnou alternativu k námořním přepravám. Železniční přepravy jsou rychlejší a aktuálně bezpečnější,“ řekl Jan Bláha.

(pav)

Ilustrační foto: PST CLC Mitsui-Soko

spinner