​Ing. Vladimír Fišer (Bohemiakombi) pro DN: Kombinovaná doprava koronaviru odolává

​Ing. Vladimír Fišer (Bohemiakombi) pro DN: Kombinovaná doprava koronaviru odolává

Společnost Bohemiakombi se s problémy koronavirové doby, jež nahrává železnici, vyrovnává se zkušenostmi jednoho z největších operátorů kombinované dopravy v České republice, který působí už bezmála tři desetiletí. O aktivitách posledních měsíců i novinkách přepravních služeb jsme si povídali s jejím jednatelem Vladimírem Fišerem.

Německý operátor Kombiverkehr v listopadu zahájil nové intermodální spojení mezi terminály ČD-DUSS v Lovosicích a P&O Europoort v Rotterdamu. Nákladní doprava v Calais je v posledních měsících přetížená a přístav v Rotterdamu nabízí alternativní spojení s Velkou Británií. Předjímal už možné důsledky brexitu?

Důsledky Brexitu předvídal v první řadě jeden z našich dlouhodobých zákazníků – nizozemský speditér, který pro svého zákazníka ze sektoru automobilového průmyslu potřeboval vyřešit složitou logistiku přepravních řetězců z jednotlivých výrobních závodů rozmístěných v několika lokalitách v Čechách a ve Slezsku do Anglie.

Linka koncipovaná jako triangl Lovosice–Rotterdam–Duisburg–Lovosice má aktuálně čtyři odjezdy týdně. Vzhledem k její návaznosti na Spojené království počet spojů postačuje nebo uvažujete o jeho navýšení?

Podmínku minimálně čtyř odjezdů vlaků týdně si stanovil koncový zákazník proto, aby cyklus dodávek mohl správně fungovat. Jedná se sice o hodně velkou zakázku, ale zase ne natolik velkou, aby sama o sobě dokázala efektivně vytěžovat čtyři vlaky týdně. Efektivního vytěžování vlaků lze proto dosáhnout jen za cenu spojování jeho přepravních objemů s pravidelnými přepravami jiných zákazníků. Což je úkol jako stvořený pro operátory Kombiverkehr a Bohemiakombi, kteří přepravy na této trase zajišťují i pro jiné zákazníky.

Čtyři odjezdy vlaků týdně zatím představují minimální rozsah služby, který je pro začátek nově spuštěné linky dostačující, ale o cílový počet se nejedná. Už nyní pracujeme na rozšíření služby na pět odjezdů týdně a následně až na šest odjezdů, které umožní lepší využití železničních souprav složených z kapsových vozů a tím žádoucí optimalizaci provozních nákladů.

Dříve byly nezbytné přesuny ložných jednotek z rotterdamského přístavu do tamního terminálu RSC. Jak se u nového spojení zkrátila celková doba přepravy?

Přepravy na trase z Lovosic do Rotterdamu RSC jsme dříve po technologické stránce zajišťovali s využitím ucelených vlaků na trase Lovosice–Duisburg a vlaků Duisburg–Rotterdam RSC. To vyžadovalo překládky všech přepravních jednotek v duisburgském terminálu mezi dvěma různými vlaky, které jednak prodlužovaly přepravní dobu a kromě toho zvyšovaly náklady. Zavedením nového konceptu vedení přímého vlaku z Lovosic až do terminálu Rotterdam Europoort jsme zabili hned dvě mouchy jednou ranou: odstranili jsme překládky v Duisburgu, ale zároveň také eliminovali náklady na přetahy v Rotterdamu, neboť vlaky přijíždějí do terminálu, odkud zároveň odjíždějí trajekty do Anglie.

Zůstávají v nabídce Bohemiakombi nadále přepravy do rotterdamského terminálu RSC?

Ano, přepravy do terminálu RSC v Rotterdamu i nadále v naší nabídce zůstávají. Vlak z Lovosic je totiž dvouskupinový. Jedna skupina vozů se v Duisburgu odvěšuje a zásilky z ní překládají na jiný vlak, jehož cílovým terminálem je terminál RSC v Rotterdamu. Díky této technologii z Lovosic obsluhujeme po železnici oba rotterdamské terminály Europoort i RSC, aniž bychom zásilky mezi oběma terminály v Rotterdamu museli přetahovat po silnici.

Uzávěry na německých hranicích způsobují v posledních týdnech mnohakilometrové kolony na silnici. Jaký má v kombinované dopravě aktuální vlna pandemie covidu-19 dopad na kvalitu přepravy?

Zastáváme názor, že pandemie covidu-19 kombinované dopravě spíš prospěla než že by jí uškodila. Zájem o kombinovanou dopravu důsledkem pandemie roste, protože usnadňuje přepravy zboží mezi jednotlivými zeměmi, aniž by zboží museli doprovázet řidiči. Význam a smysluplnost tzv. nedoprovázené kombinované dopravy se tím v očích odesílatelů a příjemců zboží jednoznačně zvyšuje. Na rozdíl od mnohakilometrových kolon před silničními hraničními přechody jsme navíc na železnici obdobné kolony naštěstí nezaznamenali.

Podobně jako vloni na jaře dochází k omezení především mezinárodní osobní dopravy. Není výhodou alespoň více místa na kolejích, o které jindy nákladní doprava bojuje právě s dopravou osobní?

To v každém případě mohu potvrdit. Už během jarní vlny pandemie jezdily naše nákladní expresy s nebývale vysokou spolehlivostí a přesností časů příjezdů do cílových terminálů. Stejnou zkušenost potvrzují kolegové z Frankfurtu na německé i celé evropské síti intermodálních vlaků. Rozsah vlaků osobní dopravy byl v období pandemie silně zredukovaný, tím se uvolnila kapacita na jindy přetížených koridorových tratích a nákladní vlaky měly zelenou. A nejen to. Najednou bylo k dispozici i dost volných strojvedoucích, kteří jindy raději vozí rychlíky nebo příměstské vlaky než nákladní vlaky na dálkových relacích.

S jakou novinkou oslovujete zákazníky v letošním roce?

Začátkem února operátor Kombiverkehr nově zahájil provoz přímého vlaku mezi Duisburgem, Bayonne a Irúnem. Tím došlo k výraznému zrychlení přeprav zásilek mezi Duisburgem, jihozápadem Francie a Španělskem na pouhý jeden den a 10 hodin, což představuje zkrácení doby přepravy o celý den. Nová linka nabízí tři odjezdy vlaků týdně. Jinou novinkou přepravních služeb do Španělska jsou přepravy návěsů s profilem P 400 v kapsových vozech do Barcelony. Vlakové spojení s překládkami zásilek v Ludwigshafenu, které dosud naši zákazníci mohli využívat jen pro přepravy kontejnerů přes Duisburg, tím rozšířilo svoji nabídku i o přepravy návěsů do terminálu Morrot v Barceloně. Obě novinky našeho partnera Kombiverkehr velmi vítáme, protože pro nás představují další zatraktivnění tradičního vlakového spojení mezi Lovosicemi a Duisburgem.

Pavel Víšek

Foto: Bohemiakombi

spinner