​Zeptali jsme se Michala Jurky, prezidenta společnosti Skanska Central Europe

​Zeptali jsme se Michala Jurky, prezidenta společnosti Skanska Central Europe

Jak hodnotíte z hlediska výstavby dopravní infrastruktury loňský rok a jaký očekáváte vývoj v letošním roce?

Nejlepší zprávou pro výstavbu infrastruktury je, že celý obor vykazuje i nadále poměrně vysokou míru odolnosti vůči epidemii covid-19. Sekundární, nezdravotní důsledky ale budou dlouhodobé.

Zvyšující se odložená poptávka šroubuje ceny surovin, daleko větším rizikem se ale stává nepředvídatelnost jejich nedostatku – což ztěžuje plánování nových projektů a prodražuje řízení těch stávajících. Logicky opatrnější jsou také investoři: napjatější veřejné rozpočty na infrastrukturu i veřejné stavby jsou realitou, se kterou musí v oboru všichni počítat.

Pokud rostou ceny základních materiálů o desítky procent, ceny energií teprve začínají reagovat na změny EU strategie a současně stoupá cena práce mimo jiné i kvůli nedostatku dělníků i techniků, nelze očekávat, že výsledné ceny staveb budou moci držet hladinu, obvyklou do roku 2020. Podíváme-li se na trh z dlouhodobější perspektivy a na skutečnost, že stavebnictví je odvětví, které reaguje na signály z tržního prostředí s určitým zpožděním, zdá se, že růst cen je nevyhnutelný.

Můžete uvést některé významné stavby, které jste loni dokončili či s jejich dokončením počítáte letos?

D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov

Elektrizace trati včetně PEÚ Brno-Zastávka u Brna, 1.etapa

I/37 Pardubice - MÚK Palackého, dostavba

D2 Rekonstrukce vozovky km 24,2-32,16 vlevo

Mimoúrovňová křižovatka silnice I/38 – ul. Romana Havelky - Jihlava

Může mít podle vás hledání úspor ve státním rozpočtu dopad na přípravu a realizaci nových staveb?

Nejde jen o státní rozpočet, ale i o krajské a komunální investice, ze kterých kromě úspor ukrajuje i inflace. Pokud vláda potvrdí svou chuť investovat do infrastruktury, stavební sektor to nepochybně zvládne a svým růstem a stabilitou navíc pomůže růstu HDP a zaměstnanosti. Flexibilita bude ale nutná na všech stranách, protože stavebnictví již dávno není definováno jen výkonem, ale také jeho vlivem na okolí a udržitelností – v této souvislosti bude například zajímavý vývoj záměrů rozvoje železniční infrastruktury a prioritizace výstavby dálniční sítě.

(lan)

Foto: Skanska

spinner