​Trakční elektřinu pro SŽ v předpokládaném objemu 1 220 GWh zajistí Powertica Energie

​Trakční elektřinu pro SŽ v předpokládaném objemu 1 220 GWh zajistí Powertica Energie

6.3. - Správa železnic zajišťuje nákup elektřiny a plynu pro téměř čtyři tisíce odběratelů v resortu dopravy, čímž se zároveň řadí mezi čtyři největší distributory v Česku. V současné náročné situaci se zaměřuje na hledání úspor, jen v případě elektřiny ušetřila loni téměř 131 milionů korun. Náklady snižuje rovněž včasné smluvní zajištění výhodných nákupních cen na komoditní burze.

Díky inovativnímu přístupu a nastavení jednotných pravidel odebrala Správa železnic loni ve srovnání s předchozím rokem o 22 GWh méně elektřiny a o 9,3 GWh méně plynu. To v prvním případě představuje meziroční úsporu o sedm, ve druhém dokonce o čtrnáct procent.

U elektřiny šlo o úsporu ve výši 130,9 milionu Kč. Dosáhlo se jí díky řadě opatření především v provozu, například modernizací zabezpečovacího zařízení, regulací ohřevů a vytápění nebo instalací fotovoltaických panelů.

V souvislosti s energetickou krizí, kterou způsobila především válka na Ukrajině, začala Správa železnic navíc operativně upravovat možnosti uzavření kontraktů s obchodníky podle tzv. spotových cen (SPOTu), tedy prostřednictvím denního trhu s elektřinou. Díky tomu byla cena od začátku loňského roku o 20 až 40 procent nižší, než bylo vládou zastropovaných 5000 Kč za MWh. Cena silové elektřiny a plynu tak byla loni s výjimkou ledna a února dokonce nižší než v předchozím roce.

Správa železnic nakupuje elektřinu a plyn pro téměř čtyři tisíce externích odběratelů, nechybí mezi nimi ani železniční dopravci a vybrané organizace v resortu dopravy, jako například Ředitelství silnic a dálnic ČR, České dráhy, ČD Cargo, Řízení letového provozu ČR, Ředitelství vodních cest ČR a další významné subjekty.

S cílem vyhnout se možným cenovým výkyvům na energetickém trhu už úspěšně vysoutěžila pro příští rok dodávky silové trakční elektřiny, která se využívá pro provoz elektrických vlaků na české železniční síti. Prostřednictvím aukce na komoditní burze PXE byla jako dodavatel vybrána společnost Powertica Energie, která pro Správu železnic v příštím roce zajistí trakční elektřinu v předpokládaném objemu 1 220 GWh. Její nákup bude probíhat postupně, osmdesát procent bude zajištěno fixací prostřednictvím velkoobchodních obchodovaných produktů, zbylá pětina se bude nakupovat za takzvané spotové ceny na denním trhu.

(lan)

Foto: Správa železnic

Na obrázku je srovnání cen silové elektřiny a plynu (bez distribuce) v období 2022–2023.

spinner