Správa železnic: Spuštění první části VRT se plánuje v roce 2028

Správa železnic: Spuštění první části VRT se plánuje v roce 2028

Stát chce vybudováním vysokorychlostních tratí (VRT) zmenšit vzdálenosti mezi tuzemskými i evropskými centry. Tím pomůže ekonomice, zvýší mobilitu obyvatel a podpoří přesun nákladní dopravy na výrazně ekologičtější železnici. Přípravu, výstavbu i následný provoz VRT v Česku má na starosti Správa železnic. Její zástupci se po rozvolnění vládních opatření proti koronaviru znovu rozjeli do regionů, aby místním zastupitelům a veřejnosti projekt představili.

Železničáři pravidelně odpovídají na dotazy týkající se vedení VRT v krajině. Podle ředitele odboru přípravy vysokorychlostních tratí Martina Švehlíka ze Správy železnic mají lidé například obavy, že tratě naruší jejich přístupové cesty k pozemkům: „Nová vysokorychlostní železnice nebude tvořit neprostupnou bariéru. Pro zajištění průchodnosti krajiny budeme nahrazovat místní komunikace jednoduchými podjezdy nebo nadjezdy, počítáme také s ekodukty pro zvěř. Opatření detailně rozpracujeme v dalších fázích přípravy.“ Lidé se podle Švehlíka zajímají také o hluk z provozu VRT. Správa železnic ale ve svých vyjádřeních opakovaně ujišťuje, že projekt splní hlukové limity.

Tým Martina Švehlíka také často odpovídá na otázku, proč Správa železnic nezvýší rychlost na stávajících tratích a nemodernizuje přetížené hlavní koridory na VRT: „Na první pohled je to lákavé řešení. Dnešní tratě ale na 320 km/h prostě nezrychlíme. Doba jízdy mezi významnými centry se tak výrazně nezkrátí a cestující do vlaků nepřilákáme.“ Přestavba současných koridorů by znamenala podstatný zásah do struktury měst a obcí. Stávající železnice totiž často prochází jejich centry.

Vysokorychlostní železnice má mezinárodní rozměr, a to nejen tím, že Správa železnic spolupracuje na projektu s francouzskými i německými kolegy. VRT v Česku totiž kromě zkrácení jízdních dob umožní vznik nových spojení mezi evropskými městy. Nabízí se například atraktivní spojení Berlína a Vídně s cestovní dobou 4 hodiny. Na to si ale budeme muset ještě chvíli počkat. Sci fi to ale podle železničářů rozhodně není.

První úsek – VRT Polabí – by Správa železnic chtěla zprovoznit už v roce 2028. Právě na této části vysokorychlostní sítě bude fungovat první terminál VRT Praha východ (viz vizualizace), jehož podobu určila architektonická soutěž. Přepravní uzel bude fungovat nejen pro cestující dálkové dopravy, ale také pro obyvatele středních Čech. Terminál není projektován jako cílová stanice. Vlaky z něj budou dále pokračovat na hlavní nádraží v Praze nebo v Brně. Přípravy pokračují i na trase do Drážďan, kde Správa železnic společně s Deutsche Bahn projektuje šestadvacet kilometrů dlouhý Krušnohorský tunel.

V souvislosti s VRT mluví Správa železnic o zmenšování Česka. Maximální rychlost 320 km/h například umožní zkrácení jízdní doby mezi hlavním městem a Brnem ze současných dvou a půl hodiny na necelou hodinu. Z Prahy do Ústí nad Labem bude zkrácení ještě markantnější – cestující absolvují cestu za 25 minut.

PR)

Foto: SŽ

spinner