​Společnosti MAN, DB, Götting a Fresenius testují autonomní odbavení kamionů v kombinované přepravě

​Společnosti MAN, DB, Götting a Fresenius testují autonomní odbavení kamionů v kombinované přepravě

Automatizaci překladu mezi různými druhy dopravních prostředků napomáhá od 1. července projekt ANITA (Autonome Innovation im Terminalablauf). Zkušební provoz běží v terminálu DUSS v Ulmu, kde je v reálném logistickém provozu testováno plně automatické odbavení kamionu.

Kombinovaná doprava – propojení silniční a železniční nebo vnitrozemské vodní dopravy – patří mezi nejrychleji rostoucí segmenty trhu nákladní přepravy. Projekt ANITA je dalším důležitým článkem budování automatizace celého dopravního procesu. Umožňuje mnohem pružnější nasazení nákladních vozidel i řidičů. Partnery projektu jsou MAN Truck & Bus SE, Deutsche Bahn, Götting KG a vysoká škola Fresenius. ANITA má podporu ve výši 5,5 milionů EUR z programu spolkového ministerstva hospodářství a energetiky. Prostředky jsou garantovány na dobu 39 měsíců. V kontejnerovém terminálu DB Intermodal Services i po celém terminálu DUSS v Ulmu – Dornstadtu se pohybuje nákladní souprava MAN zcela autonomně. Po celou dobu testování automatizovaných systémů je nicméně v kabině z bezpečnostních důvodů stále přítomen řidič. V areálu byla pro projekt ANITA instalována příslušná digitální infrastruktura se všemi technologickými stanicemi. Zkušení řidiči překladačů zajišťují překlad kontejnerů přesně tak, jak by probíhalo skutečné odbavení.

Předsedkyně představenstva DB Cargo Sigrid Nikutta k projektu uvedla: „Kombinovaná doprava je klíčem k úspěšnějším dopravním systémům. Prostřednictvím překladových terminálů získává zákazník přístup na železnici, je proto důležité, abychom mu nabídli efektivní a inovativní odbavení. Kontejnery musí být přeloženy rychleji a flexibilněji. Proto sázíme na digitalizaci, jako u projektu ANITA: kamiony pohybující se autonomně v terminálu jsou prvním, ale zcela zásadním krokem směrem k terminálu 4.0.“

MAN Truck & Bus vyvinul pro tento projekt speciální vozidlo. „Společně s našimi partnery získáváme hodnotné zkušenosti s autonomními vozy při odbavení kontejnerů v terminálech. Po našem velmi úspěšném projektu platooningu společně s DB Schenker a vysokou školou Fresenius je ANITA zásadním krokem k automatizované jízdě uvnitř terminálů. Je to další milník při vytváření automatizované budoucnosti MAN,“ řekl člen představenstva pro vědu a výzkum u MAN Truck & Bus Frederik Zohm. Vývojáři společnosti Götting KG vytvořili algoritmy pro navigaci vozidla a detekci překážek při jízdě v terminálu. Ředitel Hans‑Heinrich Götting k tomu dodal: „Projekt ANITA je technologickou výzvou a může nás posunout na vyšší úroveň. Spolupráce s významnými partnery při simulaci naprosto reálných podmínek má pro nás obrovský význam.“ 

(red)

Foto: ULM
spinner