​Sněmovna podpořila zavedení lhůty pro povolení významných dopravních staveb

​Sněmovna podpořila zavedení lhůty pro povolení významných dopravních staveb

1.6. - Nejvýznamnější stavby dálniční, železniční a vodní dopravní infrastruktury by měly ze zákona získat povolení ve lhůtě čtyř let. Počítá s tím novela liniového zákona, kterou včera v úvodním kole podpořila Sněmovna. Čtyřletou lhůtu obsahuje evropská směrnice, kterou novela zavádí do českého práva. Změna by měla zajistit rychlejší povolování staveb. V účinnost má vstoupit letos 10. srpna.

Ministr dopravy Martin Kupka uvedl, že novela uplatňuje pravidla liniového zákona i na dopravní stavby zařazené do transevropské sítě TEN-T. Veškeré povolování takovýchto staveb se bude odehrávat právě podle liniového zákona. Zákon bude nově stanovovat, co se bude rozumět vybranou transevropskou dopravní infrastrukturou. Budou pod ni spadat i konkrétní terminály železniční a silniční dopravy stanovené podle evropské směrnice.

Novela stanoví, že úřady musí vydat stavební povolení do čtyř let od chvíle, kdy investor předloží všechny podklady, včetně posudku o dopadu stavby na životní prostředí (EIA). Nebude se do ní započítávat případné prodlení způsobené stavebníkem. Příslušným úřadem má být nově zřizovaný Dopravní a energetický stavební úřad, se kterým počítá nedávná novela stavebního zákona.

Stínový ministr dopravy z hnutí ANO Martin Kolovratník vládě vytkl, že novela je pouze minimalistická a vláda nevyužila všechny možnosti, které jí směrnice dává. Nevyužila tak podle něj možnost jak výstavbu ještě více urychlit. Kupka podotkl, že základním zájmem státu je převádět do českého právního řádu evropské normy co nejstřízlivěji.

Úprava se bude vztahovat na významné dopravní stavby, u nichž budou investiční náklady nejméně 7,5 miliardy korun. Podle dřívějšího vyjádření Kupky bude možné novelu využít pro některé nejdůležitější dálniční stavby, jako jsou D11, D35, D6 a D52. Uplatnit by ji mělo být možné i na severní část pražského okruhu

(čtk)

Ilustrační foto: ŘSD

spinner