Plavební dráha pro lodě na Vltavě bude hlubší

Plavební dráha pro lodě na Vltavě bude hlubší

22.1. - Speciální stavební stroje začaly v Praze prohlubovat koryto Vltavy, aby bylo možné lodě nakládat na vyšší ponor. Jedná se o další projekt komplexního zvýšení plavebních parametrů Vltavské vodní cesty z Mělníka do Prahy. Větší naložení lodí vede nejen k lepší šanci vodní dopravy uspět na dopravním trhu oproti těžké silniční dopravě, ale také ke snížení dopadů na životní prostředí.

„Na přelomu let 2018 a 2019 Ředitelství vodních cest ČR jako státní investor na vodních cestách zahajuje v krátké době již druhou stavbu zvyšující parametry Vltavské vodní cesty. Dnes se jedná o stavbu zaměřenou na podporu nákladní vodní dopravy na Vltavě, aby opět tak jako v minulosti sloužila hospodářství země,“ uvedl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR. „S ponorem zvýšeným ze současných 1,80 m na 2,20 m loď uveze při stejných nákladech o 30 % více nákladu. Je to cesta, jak část těžké kamionové dopravy dostat ze silnic na lodě a snížit zatížení historických center měst těžkými auty s odpadem a stavebním materiálem,“ dodal.

Stavební náklady na zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě se mají vyšplhat na 127 milionů Kč bez DPH a práce budou dokončeny na konci letošního roku. Stavba financuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Projekt zvýšení parametrů Vltavy z Mělníka do Prahy včetně rekonstrukce deseti mostů, modernizace rejd plavební komory Praha-Štvanice a dalších úprav na ponor 2,20 m s celkovými náklady kolem dvou miliard Kč bude dokončen v roce 2021 a kromě Státního fondu dopravní infrastruktury bude financován i z prostředků Evropské unie.

(red)

spinner