​Na dálnici D10 probíhá kácení nebezpečných stromů

​Na dálnici D10 probíhá kácení nebezpečných stromů

28.3. - V těchto dnech probíhá kácení havarijních stromů, které 28.3. - bezprostředně ohrožují bezpečnost silničního provozu na dálnici D10. K zemi jich musí jít několik stovek, a to co nejdříve. Jde o takřka celý úsek dálnice D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví, na kterém se situace s nebezpečnými stromy v posledních týdnech dramaticky zhoršila. Během zimní sezony řada z nich utrpěla poškození, nebo byla podmáčena a vlivem poryvů větru pak došlo k jejich částečnému vyvrácení.

Odhadem jde o 300 stromů, z nichž asi dvě třetiny mají průměr kmene do 25 cm a zbytek nad 25 cm. Dendrologický posudek si ŘSD s.p. nechává zpracovávat vždy předem. V tomto případě byla ale příroda a počasí rychlejší, a tak na posudek nemůžeme čekat. ŘSD vytipovalo stromy, které bezprostředně ohrožují provoz a ty také v těchto dnech kácíme. Z velké části jde o borovice a břízy.

Kácení zajišťuje 10 pracovníků a probíhá manuálně, pomocí motorových pil, a tam kde je třeba pak z vysokozdvižné plošiny. Provoz na dálnici D10 tato mimořádná operace omezuje pouze částečně, na tzv. pracovní místo se světelnou šipkou. Rychlost je v takovém místě snížena dočasným dopravním značením na 80 km/h max. Intenzita provozu je na trase kácení ovšem značná, dosahuje přes 40 tisíc vozidel denně, z toho 20 % tvoří nákladní doprava a kamiony.

Kácení provádí firma H-Rekultivace a.s., se kterou máme uzavřenu smlouvu. Odhadem budou proinvestovány řádově nižší stovky tisíc korun. Dokončení akce předpokládáme v průběhu dubna.

(lan)

Foto: ŘSD

spinner