​MD: Rok 2023 je spojen s rekordní rozestavěností silnic a dálnic a s rekordním rozpočtem

​MD: Rok 2023 je spojen s rekordní rozestavěností silnic a dálnic a s rekordním rozpočtem

3.1. - Ministr dopravy Martin Kupka představil priority resortu pro letošní rok. Aktuálně je ve výstavbě rekordních 241,3 kilometrů dálnic a silnic I. třídy s výhledem otevření převážně v letech 2023 a 2024. Dále zjednodušujeme lidem komunikaci s úřady a přístup k informacím v dopravní oblasti, přibydou i další funkce Portálu dopravy, navrhli jsme zpřehlednění bodového systému a chystáme se na zrušení velkých techničáků od počátku roku 2024. Pokračuje i příprava dálničních staveb: např. na D 35 se nyní hledá zhotovitel hned 4 dalších úseků směrem k Mohelnici.

„Letošní rok bude rokem rekordní rozestavěnosti tuzemské dálniční a silniční sítě, více než 240 km je dobrý vklad do budoucnosti a do rozvoje republiky. To vše podpoří letošní rekordní dopravní rozpočet 150,9 mld. Kč, kdy pro ŘSD je připraveno 65,5 mld. Kč a do rozvoje železnic ČR půjde i díky půjčce EIB rekordních více než 70 mld. Kč,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.

Výstavba infrastruktury - silnice

Díky tomu bude pokračovat dostavba dálnice D35 jako alternativní spojnice Čech a Moravy, budou zahájeny další úseky karlovarské dálnice D6 a u Olomouce bude rozestavěna další část dálnice D55 (viz interaktivní mapa).

„V započatém období dvou let otevřeme dlouhé úseky nových dálnic jako je 32 kilometrů písecké D4, k rakouským hranicím se přiblížíme s jihočeskou D3, která se prodlouží o více než 28 kilometrů nebo na Moravě bude o 21 kilometrů delší dálnice D55 u Starého Města,“ popsal stavby nových úseků dálnic ministr dopravy.

Silniční síť se také rozšíří v průběhu dvou let o nové silnice I. třídy jako jsou čtyři stavby velkého městského okruhu v Brně, obchvat Jaroměře, Karviné, Mošnova, Opavy, Bludova nebo 5,4 kilometry dlouhá čtyřproudá silnice mezi Třanovicemi a Nebory u Třince, která se celá otevře již v příštím roce. Celkem 218,1 kilometrů nových komunikací (133,5 kilometrů dálnic a 84,6 kilometrů sinic I. třídy).

Naplno běží i příprava staveb, jak příklad lze uvést D 35; aktuálně probíhá soutěž na zhotovitele hned na 4 připravovaných úsecích: Vysoké Mýto – Džbánov, Janov – Opatovec, Sadová – Hořice a tunel Homole. U dalších 2 úseků zažádalo ŘSD o stavební povolení. Postupuje se tedy směrem k Mohelnici.

Výstavba infrastruktury - železnice

Na začátku ledna proběhne zahájení modernizace železnice na Letiště Václava Havla – úsekem Praha-Bubny – Výstaviště. Dojde k modernizaci stanice Praha-Bubny, zdvoukolejnění trati v délce zhruba 1,3 kilometru, její elektrizace a zřízení zastávky Praha-Výstaviště.

V roce 2023 pak MD předpokládá zahájení tendrů pro stavbu Praha-Ruzyně – Kladno a modernizaci stanice Praha Masarykovo nádraží. Správa železnic se chystá i na zahájení modernizace stanice Praha-Smíchov a proběhne tendr na zdvoukolejnění Branického mostu.

Zásadní rekonstrukce začne i v Brně, bude zahájen tendr na modernizaci stanice Brno-Královo Pole, která mj. počítá s výstavbou nové nádražní budovy. Samotná realizace by měla začít v roce 2024.

Stavbaři by se měli začít soustředit i na modernizaci další části třetího koridoru, a to v rámci optimalizace úseku Karlštejn – Beroun.

Podrobnosti viz interaktivní mapa na webu Správy železnic.

Pokračovat bude dále i příprava vysokorychlostních tratí či instalace evropského zabezpečovacího zařízení (ETCS) na síti Správy železnic. Nyní se pracuje na 417 km tratí, v přípravě je přes 3 200 km tratí. Do ETCS půjde v roce 2023 celkem 2,4 mld. Kč.

Vodní doprava

Pokračuje výstavba přístavišť pro rekreační plavbu, a to hlavně na Labi: Na letní sezónu 2023 bude v provozu 12 nových přístavišť pro malá rekreační plavidla a osobní lodě na Labi (Ústí nad Labem-Brná, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Štětí, Čelákovice, Nymburk, Poděbrady a Kolín) a rozšířené přístaviště ve Strážnici na Baťově kanále. Dalších 5 přístavišť malých plavidel a osobních lodí na Labi a Vltavě by mělo být dokončeno do konce roku 2023 (Mělník, Brandýs nad Labem, Nymburk, Davle).

V roce 2023 předpokládá Ředitelství vodních cest zahájení prací na prodloužení Baťova kanálu do Hodonína u Rohatce a výstavby dalších asi 4 rekreačních přístavišť na Vltavě a Labi.

Bodový systém

Ministerstvo dopravy navrhuje zpřehlednit a nabídnout srozumitelnější bodový systém. Základní princip nového bodového systému chceme mít jednoduchý - přestupky vedoucí k závažným nehodám budou postihovány přísněji a naopak přestupky méně závažné, by měla řešit pouze finanční sankce, a nikoliv změna stavu bodového konta.

Základní směr zjednodušení stanovuje sankce za dva, čtyři a šest bodů. U nejzávažnějších dopravních přestupků bude platit pravidlo dvakrát a dost, protože celkových trestných bodů je dvanáct, u čtyřbodových třikrát a dost.

Legislativa

Od 1. března začnou platit změny, které se týkají registrace vozidel. Platnost evidenční kontroly se prodlouží z 30 dnů na 1 rok (bez omezení počtu úkonů) a také již nebude potřeba předkládat protokol o jejím provedení při zápisu vozidla ani při změně vlastníka či provozovatele. Info systémy ministerstva si již informace o provedení evidenční kontroly předají mezi sebou digitálně.

Evidenční kontrolu také nebude třeba provádět při změně, kdy se provozovatel vozidla stává vlastníkem, typicky po ukončení leasingu vozidla – tedy v případě, kdy má být jako nový vlastník zapsán jeho dosavadní provozovatel.

Počínaje březnem také platí možnost rezervovat si registrační značku na jeden měsíc (za 100 Kč) před registrací vozidla, což využijí zejména autodopravci v případě, kdy si zařizují všechny formality spojené se zařazením nového nákladního auta do svých flotil (mýto atp.). Ušetří čas, neboť kamion se připravuje na prodej a již je možné připravovat jeho formální přípravu k vyjetí na silnice.

Od 1. září bude možné historická vozidla nově registrovat nejen v místě bydliště, ale i na 14 ORP v sídlech jednotlivých krajů a Kolíně. Prohlídka technického stavu vozidel bude probíhat nově na STK a prodlužuje se platnost z 2 na 5 let.

1. ledna 2024 dojde ke zrušení velkého techničáku. Řidiči tak při návštěvě úřadu tedy jen jeden doklad namísto 2. Na dokladu budou ty běžně nejpoužívanější údaje. Ostatní technické informace pak zpřístupníme elektronicky.

Digitalizace

V roce 2023 je pro MD prioritou zpřístupnit Portál dopravy právnickým osobám, umožnit úhradu správních poplatků na jednotlivé obecní úřady obcí s rozšířenou působností nebo také spustit veřejnou část Portálu.

Mimo uvedené plánuje MD také postupné nasazování dalších služeb, mezi které patří například výpis z karty řidiče, notifikace o změně bodového konta, nové žádosti v agendách plavidel, vozidel apod.

Kongres PIARC

2. - 6. října 2023 proběhne v Praze světový silniční kongres PIARC, největší mezinárodní akce pro infrastrukturu a inovace v silniční dopravě, která může být na území ČR pořádána.

(lan)

Ilustrační foto: MD

S přáním dobrého zbytku dne

spinner