​Diagnostická měření na koridorech bude provádět jedna souprava

​Diagnostická měření na koridorech bude provádět jedna souprava

18.3. - Správa železnic přešla na efektivnější způsob provádění měření koridorových úseků při rychlostech nad 120 km/h. Příslušné diagnostické jízdy se budou konat současně, s využitím všech potřebných vozidel v jedné soupravě. To přinese výraznou úsporu provozních nákladů i nezbytných omezení provozu. První integrované měření se uskuteční dnes mezi Prahou a Českými Budějovicemi, do konce března budou následovat další po celé republice.

Měření na koridorech při rychlostech nad 120 km/h se provádějí minimálně jednou ročně, dosud probíhala jednotlivě. Jde o zjišťování odezvy trakčního vedení při maximální traťové rychlosti, měření geometrických parametrů kolejí a ověřování kvality a úrovně signálu GSM-R, který se používá pro přenos informací v rámci zabezpečovacího systému ETCS.

Soupravu vedenou lokomotivou Vectron Správy železnic budou dále tvořit měřicí vozy pro diagnostiku železničního svršku (MVŽSv2), pevných trakčních zařízení (MV PTZ), rádiových systémů (MV RS) a železničního spodku (MV GPR). Všechna vozidla mohou jet 160 km/h, některá až 200 km/h.

Díky integrované měřicí jízdě se předpokládá úspora ve výši 1,5 až 2 miliony korun. K přesnému vyčíslení dojde po ukončení všech měření.

(lan)

Foto: Správa železnic

spinner