Dálnici v Brandýse překlene nový obloukový železniční most

Dálnici v Brandýse překlene nový obloukový železniční most

10.4. - Přemostění dálnice D10 na trati z Čelákovic do Neratovic změní svou podobu. Správa železnic vybrala jako zhotovitele prací společnost Eurovia CZ, která podala nejvýhodnější nabídku ve výši 154 333 103 korun. Stavba začne už za několik měsíců, její hlavní náplní bude náhrada stávajícího železobetonového mostu novou obloukovou ocelovou konstrukcí. Ta umožní výhledové rozšíření dálnice na tři pruhy v každém směru. Hotovo bude v příštím roce.

Stavbaři vybudují nové přemostění dálnice, které bude tvořit oblouková ocelová konstrukce, takzvaný Langerův trám, o jednom poli s rozpětím 68 metrů. Jejím použitím dojde k minimalizaci nákladů na budoucí údržbu. Frekventovanou silniční komunikaci pod ní bude navíc v budoucnu možné rozšířit na tři pruhy pro každý směr.

Rekonstrukcí projdou i dva nedaleké propustky, současně se provedou úpravy železničního svršku v délce 400 metrů. Díky tomu bude možné zvýšit traťovou rychlost. Obnoví se rovněž železniční spodek a související kabelová vedení.

Práce si vyžádají tříměsíční nepřetržitou výluku vlaků. Současně dojde k nezbytným omezením na dálnici, zůstane však zachován obousměrný provoz ve dvou pruzích. Odstranění stávajícího mostu a pak osazení nové konstrukce si vyžádá úplnou uzavírku, a to pokaždé na 12 hodin v noci ze soboty na neděli.

(pav)

Foto: Správa železnic 

spinner