SP ČR: Svaz průmyslu chce ještě více podporovat digitální dovednosti

SP ČR: Svaz průmyslu chce ještě více podporovat digitální dovednosti

23.4. - Představitelé Svazu průmyslu a dopravy (SP ČR) a České společnosti pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) podepsali včera v Praze Memorandum o spolupráci při rozvoji digitálních kompetencí potřebných, požadovaných a očekávaných trhem práce. 

Pro udržení konkurenceschopnosti a další rozvoj českého hospodářství i společnosti je důležitý rozvoj nejen profesních, ale také uživatelských digitálních kompetencí. Svaz průmyslu a dopravy ČR a Česká společnost pro kybernetiku a informatiku se shodují, že budoucí i současné zaměstnance i OSVČ je potřeba kvalitně připravovat na digitální revoluci, kterou aktuálně zažíváme. Zatímco ČSKI jako národní garant mezinárodního konceptu digitální gramotnosti a digitálních dovedností ECDL/ICDL má k dispozici tvrdá data, SP ČR může díky rozsáhlé síti členských subjektů tato data zprostředkovávat nejen firmám, ale také kriticky posuzovat úsilí a aktivity jednotlivých ministerstev a vlády v této oblasti.

Výsledky praktických zkoušek ECDL v oblasti školství aktuálně ukazují na nesoulad mezi snahou ministerstva školství změnit systém vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií na základních a středních školách (tzv. malá revize RVP z roku 2021) a výsledky této snahy v oblasti praktických uživatelských digitálních dovedností absolventů škol.

„Data z mezinárodně standardizovaných zkoušek ECDL nám signalizují výrazný pokles počtu absolventů středních škol vybavených uživatelskými digitálními dovednostmi v takovém rozsahu, který je potřebný pro úspěšný vstup na trh práce. Protože mezinárodní koncept ECDL je zaměřen převážně na certifikaci uživatelských digitálních dovedností, můžeme jen spekulovat, zda je tento vývoj důsledkem plošného upřednostňování výuky profesních digitálních kompetencí využitelných často jen relativně úzkou skupinou žáků, kteří mají předpoklady najít profesní uplatnění v této oblasti,“ řekla Olga Štěpánková, předsedkyně ČSKI.

„Vzhledem k tomu, jak se výrazně mění požadavky na výkon práce i uživatelské potřeby, vnímáme snahu MŠMT o rozvoj profesních digitálních dovedností žáků jako neúčelnou, pokud není účinně doplňována také výukou potřebného rozsahu uživatelských digitálních dovedností,“ dodala Milena Jabůrková, viceprezidentka SP ČR pro digitální ekonomiku a vzdělávání. Právě toto téma bude první oblastí, na kterou se signatáři memoranda zaměří.

(pav)

Logo: SP ČR

spinner