​Evropská unie schválila plán digitalizace do roku 2030

​Evropská unie schválila plán digitalizace do roku 2030

15.7. - Trojice klíčových institucí EU (Evropská komise, Evropský parlament a Rada EU) včera schválila zprávu „Cesta k digitální dekádě“, což je konkrétní plán EU, jak do roku 2030 dosáhnout digitální transformace ekonomiky a společnosti. Jednání za Evropský parlament vedla česká europoslankyně Martina Dlabajová.

„Dnešní dohodu považuji za velký úspěch. Digitální technologie mění svět a zasahují do života lidí a podnikání firem. Evropa musí být plně připravena, aby mohla využít maximum z toho, co digitalizace nabízí,“ uvedla vyjednavačka za celý Evropský parlament a česká europoslankyně Martina Dlabajová (Renew Europe, nezávislá za ANO). „Na dohodu jsem nesmírně hrdá, a to i proto, že v ní můžeme vidět jasnou českou stopu. Jde o velký úspěch v tzv. trialogu, který si může na svůj účet připsat Česká republika. Zásluhy o uzavření kompromisu nese nejen česká zpravodajka Evropského parlamentu, ale také české předsednictví Radě EU,“ zdůraznila.

Letos v březnu EU představila vizi, která vytyčuje důležité směry, kudy se evropská sedmadvacítka musí vydat, aby skutečně dosáhla plné digitalizace do roku 2030.

Politický program „Cesta k digitální dekádě“ tuto vizi rozpracovává a obsahuje jasné a konkrétní návrhy v oblasti digitálních dovedností, digitální infrastruktury, digitalizace podniků nebo veřejných služeb. Dále počítá s maximální spoluprací mezi členskými státy, hodnocením jejich víceletých strategických plánů a v neposlední řadě i s podporou společných projektů např. v oblasti umělé inteligence či kyberbezpečnosti.

„Jako zpravodajka zodpovědná za postoj celého Evropského parlamentu, jsem při každém jednání dávala pozor, aby byly dostatečně zohledněny zájmy českých podniků, a to nejen těch velkých, ale především malých a středních nebo start-upů. Nic se nezměnilo na tom, že drtivá většina firem působících v Evropě jsou právě malé a střední firmy a zaslouží si naši podporu. Česká republika v tom není žádnou výjimkou,“ řekla Martina Dlabajová.

(lan)

Foto: Evropská komise

spinner