Brno řídí světelnou signalizaci prostřednictvím ústředny od Siemens Mobility

Brno řídí světelnou signalizaci prostřednictvím ústředny od Siemens Mobility

25.5. - Společnost Siemens Mobility úspěšně dokončila modernizaci stávající dopravní řídicí ústředny a implementovala tak nejmodernější systém pro řízení dopravy Siemens Sitraffic Scala (dopravní ústředna). Dopravní ústředna umožňuje přímé propojení řadičů světelné signalizace různých výrobců prostřednictvím otevřeného komunikačního protokolu OCIT-O verzí 2 a 3, což městu Brnu a zároveň provozovateli společnosti Brněnské komunikace dává možnost jednoduché instalace a ovládání celého systému řízení.

Zadavatelem této veřejné zakázky bylo statutární město Brno a koncovým uživatelem je společnost Brněnské komunikace (BKOM). Doba realizace dopravní ústředny od podepsání smlouvy po předání funkčního řešení byla pouhé 4 měsíce.

„Velmi si vážíme toho, že si statutární město Brno společně s BKOM zvolilo nejmodernější dopravní řešení od společnosti Siemens Mobility, jehož instalací dojde ke zvýšení plynulosti dopravy, zvýšení bezpečnosti a v neposlední řadě snížení lokální uhlíkové stopy.“ řekl Martin Němec, vedoucí oddělení Urban ITS společnosti Siemens Mobility, s.r.o. „Sitraffic Scala dokáže efektivně využít novou generaci takzvaných řadičů, které automaticky řídí křižovatku, a zároveň pracovat s řadiči od různých dodavatelů využívaje evropsky uznávané komunikační rozhraní,“ dodal.

„Nové funkce modernizované dopravní ústředny Sittrafic Scala umožní našim dispečerům a dopravním inženýrům lépe monitorovat dopravu ve městě, a hlavně pružněji reagovat na změny dopravní situace,“ řekl specialista pro C-ITS z BKOM Jiří Stratil. „Ústředna také umožní nasazování algoritmů pro koordinovaně řízené tahy nebo v celých oblastech podle okamžité situace s cílem zvýšit plynulost dopravy, tím zlepšit průjezd městem a snížit emise z dopravy,“ doplnil.

Do systému dopravní ústředny jsou rovněž integrovány dopravní kamery městského kamerového systému, které umožní dopravním inženýrům z BKOM optimální práci při ladění signálních plánů a jejich validaci s aktuálními záběry dopravy na křižovatkách. Město Brno obdrželo spolu s dopravní ústřednou rovněž nástroj pro moderní dopravně závislé řízení Siemens TASS. Tento systém bude v budoucnu možné využít pro řízení ucelených dopravních oblastí na základě online dopravních dat a dalších událostí majících vliv na dopravu ve městě. Díky tomuto systému bude mít město Brno možnost lépe optimalizovat dopravu ve městě dle různých strategií s ohledem například na plynulost dopravy, kvalitu ovzduší nebo aktuální dopravní omezení.

Celý systém je z pohledu dodaného hardwaru a softwaru nastaven jako redundantní, což umožní celkově vyšší dostupnost systému v případě výpadku některé z jeho částí. Dopravní ústředna splňuje veškeré požadavky na kybernetickou bezpečnost dle standardu ISO 27001.

Základními funkcemi Sitraffic Scala jsou:

- monitorování stavu křižovatek světelné signalizace a jejich detektorů (vozidlové, tramvajové, chodecké), tj. poskytování informací o stavu hardwaru pro řízení dopravy;

- řízení křižovatek světelné signalizace;

- sběr dopravních dat (intenzita, obsazenost, délky dob volno/stůj) za účelem analýzy dopravy, tvorby signálních plánů;

- sběr a archivace provozních a chybových hlášení;

- online vizualizace signálních plánů, zelených vln a topologie křižovatky, tj. poskytuje přehled o dopravní situaci a zlepšení podpory pro plánování dopravy (dopravní řešení, editace a tvorba nových signálních plánů).

(lan)

Foto Siemens Mobility

spinner