​Adastra strategickým partnerem Škoda Auto Vysoké školy

​Adastra strategickým partnerem Škoda Auto Vysoké školy

22.9. - Adastra se stává dlouhodobým strategickým partnerem Škoda Auto Vysoké školy. Bude spolupracovat na výuce studentů v oblasti data management, data science a Artificial Intelligence (AI).

Strategické partnerství Adastry a vysoké školy navazuje na dlouhodobou spolupráci se Škoda Auto. “V automobilce působíme už od roku 2008 a za ta léta jsme se vypracovali mezi největší partnery pro oblast datové analytiky, plánování a AI. Vzhledem k tomu, že i studijní obory na vysoké škole se stále více posouvají tímto směrem, vidíme v tom perfektní protnutí univerzitního prostředí a businessu,” řekl David Kaláb, Vice President pro Data Management Practice v Adastře.

Specialisté z Adastry budou mít mimo jiné na starosti odbornou výuku semestrálního kurzu, který propojí data management, data science i AI. Po jeho absolvování by měli být studenti schopni navrhovat a implementovat kompletní propojené řešení projektů z těchto oblastí. Součástí partnerství by měla být i spolupráce na rozvoji výrobně-logistické laboratoře a zapojení do výzkumných projektů.

Škoda Auto Vysoká škola navíc v Mladé Boleslavi otevřela nové Vzdělávací technické centrum Na Hejdovce, které prostřednictvím špičkových technologií propojí vědu, vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace. “Škoda Auto Vysoká škola vnímá potřebu kvalitně vzdělávat budoucí absolventy v práci s daty. Vzhledem k tomu, že Adastra se na datové platformy a komplexní služby v oblasti digitalizace firem specializuje, dává nám synergie oboustranně smysl,” dodal David Kaláb.

(lan)

Foto: Adastra

Na snímku zleva jsou kvestorka Škoda Auto Vysoké školy Sandra Lacinová, David Kaláb, Vice President pro Data Management Practice v Adastře, a předsedkyně správní rady ŠAVŠ a členka představenstva ŠA za oblast Lidé a kultura Maren Gräf.

spinner