​Přibližně šest procent řidičů někdy vědomě řídilo nepojištěné vozidlo

​Přibližně šest procent řidičů někdy vědomě řídilo nepojištěné vozidlo

15.3. - Zhruba dvě třetiny motoristů nejsou spokojeny s aktuálním přístupem vůči neplatičům povinného ručení a jsou přesvědčení, že by měl být zaveden systém, který by je přiměl povinné ručení platit. Celkem 75 procent motoristů považuje za spravedlivé, aby neplatiči povinného ručení přispívali na nepojištěné škody do garančního fondu. Jedno procento motoristů dokonce přiznává, že vědomě neplatí povinné ručení. Úmyslně tak může jezdit v ČR bez povinného ručení až 80 tisíc vozidel, z celkového odhadovaného počtu 120 tisíc nepojištěných vozidel. Vyplývá to z exkluzivního výzkumu agentury SC&C pro Českou kancelář pojistitelů.

Až šest procent dotázaných má zkušenost s jízdou vozidlem, o kterém věděli, že nemá zaplacené povinné ručení. Podle výzkumu k takové situaci dochází nejčastěji z důvodu zániku pojistky v důsledku nezaplacení pojistného, případně v momentu, kdy řidič dobře nezná stav pojistky vozidla (stará se o ni někdo jiný, případně má vůz půjčený). Několik procent nepojištěných respondentů si obhajuje absenci pojištění pouze krátkou ujetou vzdáleností nepojištěným vozidlem.

Podle výzkumu SC&C by takřka dvě třetiny těch, kteří nejsou se stávající situací zcela spokojeni, souhlasily se zavedením systému, který by identifikoval všechny neplatiče a přiměl je k placení pojistného. Méně preferovaným zpřísněním je pak udělení trestných bodů Policií ČR (35 %), případně vyšší pokuta od Policie ČR (25 %). Devadesát procent vlastníků vozidel nesouhlasí s tím, aby se řidiči platící povinné ručení podíleli na úhradě škod způsobených nepojištěnými vozidly, tedy aby tyto škody byly hrazeny z prostředků pojišťoven. Současně 75 procent respondentů souhlasí s tím, aby pro všechny neplatiče pojistného bylo povinností přispívat do garančního fondu České kanceláře pojistitelů.

V případě vzniku nepojištěné škody, je 97 procent motoristů přesvědčeno, že budou odškodněni. Téměř polovina respondentů se domnívá, že škody hradí majitel nepojištěného vozidla. Podle necelých 40 procent respondentů svůj díl uhradí také řidič nepojištěného vozidla. Jen třetina respondentů si správně myslí, že škody hradí také Česká kancelář pojistitelů. Méně než 10 procent pak, že se na uhrazení podílejí pojišťovny z peněz, které vybraly od platících majitelů motorových vozidel. Méně než tři procenta respondentů si myslí, že se na platbách podílí stát.

Exkluzivní výzkum realizovala pro Českou kancelář pojistitelů agentura SC&C. Jednalo se o online výzkum, který proběhl v období od 8. do 13. března 2017 a celkově se jej zúčastnilo 613 respondentů – majitelů osobních motorových vozidel.

(tj)

spinner